Annons

Insändare: Småföretagare - en del i att utveckla Borgholms kommun

Ölandspartiet vill verka för en politik som gynnar innovationer, cirkulär ekonomi och resursutveckling.
Insändare • Publicerad 6 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Einarsson och Ann-Marie Précenth, båda i topp i Ölandspartiet.
Per Einarsson och Ann-Marie Précenth, båda i topp i Ölandspartiet.Foto: Michael Ståhl

En viktig sak i detta är att hitta sätt att gynna och uppmuntra småföretagande på kommunal nivå;

Skattelättnader och smidighet vid kommunala beslut.

Annons

Skapa möjligheter för utökad besöks-, kultur- och ekoturism, men samtidigt värna om Ölands stora natur- och kulturvärde.

Inget Natura 2000 som blockerar böndernas utvecklingsmöjligheter och generationsskiften.

Som en del i integrationen vet vi att det är vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund är småföretagare och måste därför ges mer stöd och uppmärksamhet.

Låt kommunen göra fler lokala upphandlingar för att gynna det lokala näringslivet, så att inte fler företag läggs ner och att arbetstillfällen försvinner från kommunen (som inom taxinäringen).

Vi vill göra det enklare att starta företag, större mångfald av företagsformer och ändringar i lagstiftning och skatter.

Vi vill stoppa övergödningen i Östersjön (exempelvis Grankullaviken växer igen).

Stoppa utfiskningen i Östersjön (där fisken idag går till förädlingsindustrin i Danmark för tillverkning av djurfoder).

Reglera säl- och skarvbeståndet och gynna det kustnära fisket.

Ölandspartiet ser småföretagandet som en viktig del i utvecklingen av vår kommun. Därför är Ölandspartiet det självklara partiet för småföretagare på Öland.

Per Einarsson, Ölandspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons