Annons

Insändare: Skyddsvallar – en viktig fråga att samarbeta om

Det är många frågor som uppstår på grund vårt allt mer förändrade klimat. Vi kan ha olika uppfattningar om orsaken men borde ändå vara överens om att vi måste vara bättre förberedda när stigande vatten når även oss.
Insändare • Publicerad 25 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Lublin.
Per Lublin.Foto: Alexander Jensen

Här på Öland är det inte höga berg och djupa dalar där plötsliga och ihållande störtregn kan leda till att fasansfulla flodvågor bildas, här kan istället omgivande hav stiga och breda ut sig över låglänt land och hota kustnära bebyggelse. Inom vår kommun har vi bland annat samhällen som Stora rör, Köpingsvik, Böda och inte minst Borgholms innerstad som kan vara hotade. Vi vet inte hur snabbt och plötsligt vi kan vara där.

Vi fick ju ju en liten föraning i Borgholm redan vid trettonhelgen för fyra år sedan när nordliga vindar drev in vatten i sundet och fick det att stiga så att hamnområdet och Mejeriviken delvis svämmades över. Det kan bli långt värre en annan gång och i synnerhet på sikt.

Annons

Vilka skyddsmöjligheter finns det? Hur förhåller vi oss idag till ny bebyggelse på strandnära låglänt mark? Kan och bör vi bygga skyddsvallar ungefär som man är på gång med i Falsterbo? Och bör vi göra det redan nu och var bör vi isåfall bygga dem, hur ska de utformas och hur höga bör de vara? Detta och lämplig finansiering är frågor som redan nu måste besvaras om vi ska stå beredda den dag som en flodvåg uppstår och vattnet forsar in över land

Här måste vi som fått förtroendet att vara kommunens folkvalda slå våra huvuden ihop - över alla partigränser - och tillsammans komma fram till kloka hållbara lösningar. Det är vi skyldiga kommande generationer.

Per Lublin

Annons
Annons
Annons
Annons