Annons

Insändare: Skolskjuts – en rättighet i den kommun där eleven är folkbokförd

I samband med att Mörbylånga kommun har valt att se över sitt skolskjutsreglemente, har debatten till stor del handlat om skolskjuts för de elever som är bosatta i Borgholms kommun, men som har valt att gå i kommunal grundskola i Mörbylånga kommun. Debatten upplevs ha flyttat fokus från det faktum att Mörbylånga kommun under många år har haft ett vidare och mer generöst skolskjutsreglemente än vad Skollagen kräver. I debatten har det även uttryckts felaktiga påståenden kring Borgholms kommuns ansvar i frågan.
Foto: Alexander Jensen
Annons
Annons
Annons
Annons