Annons

Insändare: Sjätteklassarnas hemvist

Erik Arvidsson (SD) gläds i insändare att Moderaterna anslutit sig till Svergigedemokraternas linje i frågan.
Insändare • Publicerad 8 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad”.Foto: Arkiv

Det främsta argumentet för att årskurs 6 ska gå på mellanstadieskolorna är att skolorganisationen bör följa läroplanens uppbyggnad, vilket anses underlätta det pedagogiska uppdraget på flera plan. Vårdnadshavare och lärare lyfter fördelar med ett år extra på mellanstadiet utifrån trygghetsperspektivet och att vissa elever behöver ett år till i sin mognadsprocess innan de börjar på Slottskolan.

Storleken på klasserna varierar hela tiden och därmed ”merkostnaden” för att behålla sexorna på mellanstadiet. Vid om-och tillbyggnaden av Gärdslösa skola byggs en F6-skola istället för en F5-skola vilket innebär en något högre investering.

Annons

Att Borgholms kommun prioriterar våra barn och elever har inte minst visats i de senaste årens budgetar, där största delen av politiska prioriteringar har gått just till barn och elever.

Trygga barn och en hög kvalitét i undervisningen är en viktig del i vårt arbete med att få fler invånare till vår kommun.

Benny Wennberg(C), ordförande Utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons