Annons

Insändare: Så kan vi gynna svamparna i skogen

När vi pratar om skogen pratar vi oftast om det som finns ovan jord. Men hur skogen växer och mår hänger tätt samman med vad som pågår under marken. I en svensk barrskog är i princip alla trädens rotspetsar koloniserade av och växer i symbios med mykorrhizasvampar. Det betyder att nästan allt trädets näringsupptag sker via svampar, samtidigt som svamparna försörjs med energi från träden.
Foto: David Johansson
Annons
Annons
Annons
Annons