Annons

Insändare: Så kan det ekologiska jordbruket växa i Kalmar län

Sveriges mål är att andelen ekologisk jordbruksmark år 2030 ska vara 30 procent. För Kalmar län var den siffran förra året 10 procent. De bönder som redan har ställt om gör en stor insats för en hållbar livsmedelesförsörjning. De säger nej till naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, de använder odlingsmetoder som ökar den biologiska mångfalden, samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Tack till er!
Annons
Annons
Annons
Annons