Annons

Insändare: Resedan - startskott för fortsatt positiv utveckling

Den första juni i år överlät Borgholm Energi Hälsocentralen på Resedan till Samhällsbyggnadsbolaget. Försäljningspriset var 90 miljoner kronor plus en stämpelskatt om knappt 4 miljoner kronor. Borgholm Energi gjorde en bra affär när bostadsrätterna såldes för några år sedan. Hälsocentralen gav en en reavinst om 43 miljoner kronor och pengar att amortera av lån om 60 miljoner kronor.
Insändare • Publicerad 16 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Resedan i Borgholm.Foto: Arkiv

Låt oss göra en tillbakablick på hur möjligheterna till en så bra affär skapades. Vi får backa till december 2007 när Borgholm Energi förvärvade fastigheten Resedan. På den tiden stod det gamla lokstallar på fastigheten. En viktig drivkraft för köpet vara att det behövdes såväl en ny hälsocentral som fler bostäder i Borgholm.

Under 2008 intensifierades samtalen med Landstinget om en ny hälsocentral på fastigheten.

Annons

Detaljplanen för området godkände lokaler, men bara i kombination med bostäder. Då föddes ide´n om en hälsocentral i bottenplan och bostäder ovanpå.

Arkitektbyrån Westerlund ritade byggnaden med hälsocentral och 24 bostadsrätter. Med Landstinget skrevs ett 25 årigt hyresavtal år 2010. De gamla lokstallarna revs. Efter erhållet bygglov skedde en upphandling som Hansa Bygg tog hem, med ett anbud om 87 miljoner kronor. Bygget påbörjades sensommaren 2012 och var klart i januari 2014. Totalt kostade projektet 110 miljoner kronor.

Ett lyckosamt projekt som krävde en god portion framtidstro och mycket mod. Och så bra det blev. Idag har vi ett utmärkt samarbete med regionen i Hälsocentralen. Det så kallade Hemsjukhuset är omtalat i hela landet. Resedans 24 bostadsrätter blev startskottet för ännu fler eftertraktade lägenheter. Bovieran och Bosams har byggts intill och ytterligare bostäder är under byggnad eller nära byggstart i området. Det närmar sig 200 lägenheter.

Det kallar vi utveckling och tillväxt.

Pengarna från försäljningen i år kan delvis finansiera utbyggnaden av VA från Kårehamn till Borgholm. Hundratals fastigheter berörs och de flesta får uppgraderade avlopp och vattentjänster. För många husägare kan det var skillnaden mellan att ha fritidshus och bli fast boende. Det kallar vi också utveckling och tillväxt.

Resultat från en framtidssatsning växlas upp i nya framtidsprojekt, som i sin tur… ja ni förstår.

Tack till er som drev på och vågade satsa, trots att det stundtals blåste snålt.

Staffan Larsson (C) , Ordförande Borgholm Energi

Ilko Corkovic (S), Kommunstyrelsens ordförande

Annons
Annons
Annons
Annons