Annons

Insändare: Regionens stöd till hembygdsrörelsen

Region Kalmar län betalar årligen ut runt 600 000 kronor i verksamhetsstöd till hembygdsrörelsen. Detta stöd bidrar till att en hembygdskonsulent kan vara anställd. Stödet betalas ut till Kalmar läns hembygdsförbund, varvid Ölands hembygdsförbund inte har samma möjlighet att ta del av stödet. Detta har tyvärr skapat motsättningar som visat sig besvärliga att överbrygga, försöken har varit flera men de har hittills inte lyckats.
Foto: Peter Boström
Annons
Annons
Annons
Annons