Annons

Insändare: ”Passa på att framföra era synpunkter nu”

Jag vill uppmärksamma alla boende i Rosenfors som inte tagit del av Borgholms kommuns planer på en utökning av industriområdet att detta kommer att beröra oss alla som bor i området.
Publicerad 18 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Enligt planen så ska Kungsgårdsvägen användas som in och utfart för all trafik vilket kommer att innebära ökat buller och risker för gående och cyklister”.
”Enligt planen så ska Kungsgårdsvägen användas som in och utfart för all trafik vilket kommer att innebära ökat buller och risker för gående och cyklister”.Foto: Kenth Jönsson

Kommunen har skickat ut material, bland annat planbeskrivning och samrådshandling till närmast boende av Kungsgårdsvägen, Rågvägen och Såningsvägen vilka sägs vara sakägare, men materialet finns också att läsa på kommunens hemsida , i stadshuset och på biblioteket. Men alla som bor i området får inte detta material hemskickat så därför uppmanar jag alla att ta del av detta, läsa igenom och framföra synpunkter på förslaget som ligger just nu. Samrådstiden går ut 24 april men Kommunledningsförvaltningen har gått med på en förlängning av tiden med fjorton dagar.

Enligt planen så ska Kungsgårdsvägen användas som in och utfart för all trafik vilket kommer att innebära ökat buller och risker för gående och cyklister och barn som använder denna som skolväg, dessutom svårigheter att kunna ta sig ut på väg 136. Den ökade trafikmängden till verksamhetsområdet och bostadsområdet anses rimlig i förslaget.

Annons

Det finns en Facebookgrupp där ni som bor i området kan ta del av genom att bli inbjudna till, där synpunkter kan ventileras.

Man kan genom att ringa Kommunens växel be att få tala med bland annat Planarkitekt, Mark-och exploateringsstrateg, Miljöstrateg och Plan-och byggchef vilka har tagit fram planen som finns idag och be dom svara på olika frågor som finns.

Ni som läser detta ta kontakt med grannar och diskutera och kom med vettiga förslag på lösningar som kan göra att många av problem som kan uppkomma minimeras, passa på att framföra era synpunkter NU. När förslagen är klubbade och klara är det för sent.

Det finns några av oss sakägare som håller på att ta fram olika förslag bland annat på trafiken och utformningen av verksamhetsområdet som det kallas, Ta gärna kontakt med oss så vi kan få med era synpunkter också.

Planprocess enligt följande April 2020 Samråd, Augusti Granskning, December Antagande och eventuellt överklagande, Januari 2021 Laga kraft.

Göte Nilsson, Såningsvägen 3

Annons
Annons
Annons
Annons