Annons

Insändare: Ny entré till Öland

Det här är ett medborgarförslag där jag föreslår en gemensam lösning på två problem i trafikinfrastrukturen vid brofästet (väg 137) i Mörbylånga kommun.
Insändare • Publicerad 26 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Problem 1: Det föreligger ett miljöproblem vid brofästet med trafikbullernivåer för närboende väsentligt överstigande gällande riktvärden. Mörbylånga kommun har flera gånger sökt en lösning på problemet och huvudsakligen har det skett genom att försöka förmå Trafikverket att agera.

Problem 2: Alla som passerar över Ölandsbron vet hur trafikområdet vid brofästet är utformat eller snarare saknar utformning. Till stor del utgörs det av en skadad solblekt skylt som uppmanar besökare att spara på vattnet. Man kan också skymta ett reningsverk. Om inte annat noterar man lukten från den verksamheten när vinden ligger på. Enligt min mening finns det betydande förbättringsmöjligheter avseende den estetiska utformningen av entrén till Sveriges största besöksmål.

Annons

Lösning: Den föreslagna nya sträckningen mm av väg 136 i Mörbylånga kommun blev som bekant inte av. Avsatta medel för det projektet finns fortfarande tillgängliga för andra projekt inom regionens trafikinfrastruktur. Jag föreslår därför att Mörbylånga kommun skyndsamt verkar för att medel tilldelas till en kombinerad trafikbullerdämpande och praktfull välkomnande anläggning vid brofästet. Även andra medel kan naturligtvis användas för ändamålet.

Utformningen kan exempelvis utgöras av formgivna vallar kompletterat med en enkel skärm intill vägbanan där det av geografiska skäl inte går att bygga vall. Vallarna kan dekoreras på ett för Öland typiskt sätt med exempelvis väderkvarnar och växtlighet som symboliserar Öland. Därutöver kan naturligtvis flaggstänger och välkomnande informativa skyltar för trafikanterna uppföras.

Alla städer och besöksmål av betydelse i landet har sina entréer inramade på motsvarande det föreslagna sättet. Dock inte Öland som är det största besöksmålet av alla. Där har tiden stått stilla och om inget händer inom kort har stiltjen snart varat i ett halvt århundrade, det vill säga sedan brons invigning hösten 1972.

Gunnar Österdahl

Annons
Annons
Annons
Annons