Annons

Insändare: ”Nu måste det till en förändring”

I Coronakommissionens första delrapport slås det fast att regeringen misslyckats att hantera pandemin inom äldreomsorgen. Det kom dessvärre inte som någon överraskning för oss som följt utvecklingen med stigande fasa.
Publicerad 22 januari 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Nu måste det till en förändring så att inte en enda årsrik tvingas leva en ovärdig ålderdom”.
”Nu måste det till en förändring så att inte en enda årsrik tvingas leva en ovärdig ålderdom”.Foto: Kenth Jönsson

Tre fjärdedelar av alla dödsfall i covid-19 har drabbat äldre med äldreomsorg. Bakom varje dödsfall finns en människa som levt ett långt liv och därmed borde förtjäna samhällets respekt och omsorg. Det har dock inte varit fallet. Istället har en femtedel av alla äldre som borde ha fått en individuell läkarbedömning nekats detta. Det är inte bara skamligt, utan även ett lagbrott.

Många av de brister som kommissionen pekade ut i sin delrapport är dessutom kända sedan många år tillbaka. En förbättring, som både Coronakommissionen och Folkhälsomyndigheten rekommenderar, är att kommunerna tillåts anställa sina egna läkare inom äldreomsorgen. I dag är det inte tillåtet. Ansvaret för läkarbemanningen inom äldreomsorgen ligger istället på regionerna. Denna uppdelning mellan region och kommuner fungerar inte ens i en normal situation, och i synnerhet inte i en kris.

Annons

Läkare får svårt att delta i kommunens krishanterings- och planeringsarbete. Det blir problem att utveckla medicinska rutiner och insatser på särskilda boenden. Med tanke på att kommunerna har rätt att anställa skolläkare så borde det inte finnas några hinder att de även tillåts anställa läkare inom äldreomsorgen.

Liberalerna vill därför:

· Att det omedelbart ska bli möjligt för kommunerna att anställa egna läkare inom äldreomsorgen.

· Att alla äldre med hemtjänst ska ha ett eget team och att antalet omsorgsgivare halveras från dagens i genomsnitt 16.

· Att alla som har hemtjänst får en fast vårdkontakt.

Nu måste det till en förändring så att inte en enda årsrik tvingas leva en ovärdig ålderdom. Att tillåta kommunerna anställa egna läkare är ett första steg i vandringen mot detta mål. Men mycket mer behöver göras.

Nyamko Sabuni

Partiledare

Barbro Westerholm

Talesperson för årsrika

Johanna Wyckman
Regionråd

Annons
Annons
Annons
Annons