Annons

Insändare: Nu är det dags för kyrkoval!

Det bara några veckor kvar till kyrkovalet den 19 september. Svenska kyrkan finns i hela landet och kyrkorna på landet liksom kyrkorna i staden ger alla minnesvärda stunder. Genom julotta och körsång, dop, förväntansfulla konfirmander, bröllop med glada människor, begravning med högtidlig musik och avsked av någon älskad eller gudstjänst en vanlig söndag. Kyrkan är viktig för oss - på så många olika sätt.
Insändare • Publicerad 4 september 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åsa Everbrand.
Åsa Everbrand.Foto: Privat

Jag ber och uppmanar alla som kan att rösta i kyrkovalet och då gärna på Centerpartiet. För mig känns det viktigt och stort att kandidera för Centerpartiet, tillsammans med kloka och trevliga partikamrater. En röst på Centerpartiet i kyrkovalet är en röst för en öppen, nära, grön, modig och engagerad kyrka! En kyrka för alla och i alla livets skiftande skeenden.

Genom att rösta och lägga dina röster på Centerpartiet väljer du en kyrkopolitik där det lokala perspektivet stärks och det kallar vi närodlad politik. Kyrkan är en plats där vi stimulerar varandra att växa till de människor vi innerst inne är. Därför är det viktigt att stärka det lokala engagemanget i församlingen och förvalta kyrkan på ett socialt ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Tillsammans kan vi få hela landet att leva. Den lokala församlingen är den grundläggande enheten i vår kyrka.

Annons

Själv kandiderar jag i alla tre valen, Södra Ölands pastorat, stiftsfullmäktige i Växjö stift och till Kyrkomötet. Jag blir självklart glad för att få många röster. Men det finns många duktiga personer som ställer upp i valet Det viktigaste är att du hittar en kandidat/kandidater som du har förtroende för och vill rösta på.

Varför är då kyrkan viktig för mig? Kyrkan har funnits med mig hela livet och är en fast punkt som jag alltid återvänder till. Det är kyrkan och min tro som i mångt och mycket har givit mig min moraliska kompass i livet.

Att som ung växa upp i kyrkans gemenskap - först i söndagsskola och sedan i kyrkans ungdom var kul! Att se gemenskapen och glädjen mellan människor när två olika småkyrkoförsamlingar växer fram ( Birgitta kyrkan och Två systrars kapell) gav kraft och framtidstro. Därför är det viktigt att barn och ungas idéer ska få ta plats i det som händer i församlingarna

När jag sedan jobbade som hästskötare i både Tyskland och USA var det en stor trygghet att besöka Svenska kyrkan i utlandet. Bara vetskapen om att den fanns och möjligheten att besöka den gav trygghet och minskade hemlängtan. Gemenskapen jag kände ett stort värde - och det vill jag verka för att många ska känna i olika situationer i livet.

Som ung vuxen och sedan student på SLU så har miljöfrågorna varit i mitt fokus. Vårt ansvar som människor att förvalta skapelsen, att ta ansvar för naturen, miljön och allt liv som finns och att ta ansvar för kommande generationers behov och livsutrymme är centralt för mig. Svenska kyrkan ska vara en stark och känd aktör inom miljöarbete och har en skyldighet att arbeta aktivt för omställning till ett hållbart samhälle.

Under många härliga år bodde vi i Norra Kvinneby på östra Öland och då var Hulterstad- Stenåsa min hemförsamling. Då var det en landsortsförsamling jag fick lära känna istället för det jag var van vid från staden. En härlig församling där kyrkan som kulturbärare var en viktig del av kittet mellan människorna och mellan generationer av människor.

Nu har jag lyft något om varför kyrkan har en så viktig plats i mitt liv och då har jag ändå inte berättat om betydelsen av att vara döpt, minnena och vännerna från konfirmationen, sorgen men också tryggheten i begravningar - och glädjen att gifta mig i Resmo kyrka. Inte heller det som är viktigast - att fira gudstjänst tillsammans i en kyrka nära mig. Alla dessa viktiga händelser i livet som många av oss värderar så högt och som alla har koppling till kyrkan.

Genom den korta berättelsen om kyrkans betydelse och olika skepnad i mitt liv så vill jag visa på att kyrkan har en viktig plats i många människors liv. Hur ser det ut i ditt liv - var och på vilket sätt finns kyrkan i ditt liv? En närodlade kyrkopolitik gör att besluten om hur kyrkan ska förvaltas och styras kommer närmre dig och mig.

Glada, gröna hälsningar

”Felix” ( Åsa) Everbrand (C)

Kandiderar i kyrkovalet till Södra Ölands pastorat, Stiftsfullmäktige Växjö Stift och Kyrkomötet

Annons
Annons
Annons
Annons