Annons

Insändare: Museum på Öland, inte på Ekerum Resort

Tack och lov att regeringen skjuter på beslutet om ett eventuellt bidrag till ­etablering av ett museum på Öland.
Insändare • Publicerad 5 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Befintliga och anpassningsbara lokaler borde i dag finnas på turistbyrån i Färjestaden, på Ölands museum Himmelsberga, Borgholms slott och Eketorps borg”.
”Befintliga och anpassningsbara lokaler borde i dag finnas på turistbyrån i Färjestaden, på Ölands museum Himmelsberga, Borgholms slott och Eketorps borg”.Foto: Peter Boström

Det innebär att det nu finns en bra möjlighet att skapa och bygga ett museum på Öland som kommer alla till gagn och även minimerar de framtida ekonomiska riskerna som kommunerna kan komma att åläggas (läs skattebetalarna).

Nu måste politiker, tjänstemän och övriga berörda ta ett steg tillbaka. Nu gäller samverkan, att lyssna, visa en öppen attityd och bjud in till diskussion – allt för Ölands bästa.

Annons

I stället för Ekerum ­Resort: utnyttja befintliga lokaler som till rimliga kostnader kan anpassas till museiverksamhet för att visa upp fynd som ­hittats på Öland.

Befintliga och anpassningsbara lokaler borde i dag finnas på turistbyrån i Färjestaden, på Ölands museum Himmelsberga, Borgholms slott och Eketorps borg. För att inte missunna invånare på norra Öland och dess besökare bör man eventuellt göra en nybyggnation ­eller om möjlighet finns att samordna med annan kulturell verksamhet.

Samverkan med Kalmar läns museum och Statens historiska museum är given för där finns kunskap och erfarenhet som kommer att vara till stor nytta och gagn för en etablering och verksamhet av ett museum på Öland, på kort och på lång sikt.

Huvudmannaskapet för denna museiverksamheten bör läggas på Ölands kommunalförbund. Organisationen finns i dag och det gäller att inrätta en befattning som har verksamhetsansvar. Därefter bör representanter från de olika verksamhetsorterna driva verksamheten i samverkan och dialog med Kalmar läns museum och Statens historiska museum

Fördelarna är många.

I och med att verksamheten anpassas till befintliga byggnader sparas många miljoner.

Ökad samverkan mellan kommunerna gör att varumärket Öland stärks. De ekonomiska riskerna för kommunerna (läs skattebetalarna) minimeras i och med att verksamheten kombineras med annan kulturinriktad verksamhet på respektive ort.

Uppdelning på flertalet orter kommer att vara till gagn för den befintliga verksamheten där.

Björn Sandström

Annons
Annons
Annons
Annons