Annons

Insändare: Medborgardialoger med munkavle

För en tid sedan genomfördes i kommunen digitala möten som skulle föreställa att vara ”medborgardialoger” i syfte att ”fånga upp medborgarnas idéer och synpunkter för att utveckla den östra sidan av kommun och göra den ännu mer attraktiv att bo och verka i året om” och det skulle ”handla om utveckling både på kort och lång sikt”.
Medborgardialog • Publicerad 11 april 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Per Lublin ifrågasätter Borgholms kommuns medborgardialoger.
Per Lublin ifrågasätter Borgholms kommuns medborgardialoger.

Första mötet skulle gälla hur Runsten och Långlöt kunde utvecklas, det andra mötet handlade om Gärdslösa och Bredsättra och det tredje och sista om Egby, Löt och östra sidan av Föra socken. Men det framgick av inbjudesannonsen att man var ”självklart välkommen att delta i mer än ett”.

Så jag anmälde mig till alla tre, eftersom det är viktigt för mig i min roll som beslutsfattare att få veta vad våra medborgare tycker.

Annons

Debattledare skulle kommunens högst betalde tjänsteman Jens Odevall med titeln ”kommunchef” vara. Detta skulle väl ge ett slags intryck av objektivitet, eftersom man av en kommunal tjänsteman förväntar man sig att detta är någon som ska var vara korrekt och neutral i förhållande till politiken. Men tji var det här med den saken.

Ilko Corkovic som naturligtvis var med på alla mötena tilläts försvara och ha synpunkter på det mesta, men mig lades det redan från början munkavle på. Jag ville ju samla in medborgarnas synpunkter i viktiga frågor som t ex möjligheterna att återskapa skolans lågstadium i Runsten, skolskjutsarna och inte minst medborgarnas intresse för särskilt äldreboende på östra sidan. Men då efterlyste mötesledaren Odevall istället ”andra inspel” från övriga deltagare.

Blev sedan till och med nekad att få vara med på mötet rörande Egby/Löt med motiveringen att jag inte bodde i området, trots vad som stod i inbjudesannonsen! Först efter ett ”uppriktigt” meningsutbyte (som det heter på diplomatspråk) via mejl mellan stadshuset och mig, där jag hävdade min rätt att bli behandlad som alla andra, medgavs jag till slut att få vara med vid det sista mötet, men bara för att lyssna.

När fyrtio minuter av detta möte hade gått och det talats både om bygdegårdar, reningsverk, kommunal tomtmark i Kårehamn, önskemål om en anslagstavla och mycket annat så verkade ingen av de ortsbor som anslutit sig till mötet ha något mer på hjärtat - och efter att kommunchefen förgäves försökt få igång en diskussion om var anslagstavlan skulle placeras - så kunde jag inte låta bli att ställa frågan till dom deltagande medborgarna angående deras intresse av att det skulle finnas möjlighet till äldreboende på närmare håll än Borgholm. Då blev jag bryskt avbruten av kommunchefen som mer eller mindre förbjöd ämnet och jag fick till och med min mikrofon avstängd. Varpå mötet raskt avslutades.

Medborgarna på östra sidan ska tydligen få diskutera var en eventuell anslagstavla ska stå men inte om de ska kunna få ha tillgång till äldreboende på nära håll i sin hembygd. Är det långsiktig utveckling? Är det så man ska utveckla östra sidan i den kommun som har landets äldsta befolkning?

I lördagstidningen den 3/4 ger sig samme Jens Odevall in i debatten för att ”klargöra” vad som hänt / är på gång med Ekbackaprojektet. Utan att med ett enda ord förklara hur man kunde göra det fatala misstaget att teckna ett hyresavtal på totalt 200 miljoner utan att ha klart för sig vad som behövde ingå i hyran. Och därför nu fått en påplussning på tjugosex miljoner. Men det allra värsta är att man fortsätter med det fiaskoartade projektet trots att det blivit otidsenligt redan innan det ens kommit igång.

”Medborgarna på östra sidan ska tydligen få diskutera var en eventuell anslagstavla ska stå men inte om de ska kunna få ha tillgång till äldreboende på nära håll i sin hembygd.”
Per Lublin

En av lärdomarna från pandemin är ju att vi kommer att få leva med fler och oberäkneliga pandemier framöver och smittskyddsaspekten därför måste prioriteras vid utformningen av särskilda boenden. Man ska då självfallet inte investera i att ha alltför många boende på ett och samma äldreboende utan istället satsa på att ha fler mindre äldreboenden med åtskild personal.

Det är häpnadsväckande att det ännu inte har hållits någon som helst dialog med medborgarna i vår kommun om vårt framtida äldreboende innan man vill köra igång kommunens genom tiderna dyraste - och redan otidsenliga - projekt!

Inget som avtalats om Ekbacka är ännu juridiskt bindande eftersom det grundläggande fullmäktigebeslutet inte vunnit laga kraft utan kommer att drivas vidare till högsta instans. Det finns således fortfarande möjlighet för kommunen att backa och slå in på en bättre väg. I varje fall om man har någon sort uns av ambition att skapa Sveriges bästa äldreomsorg.

Det här är förstås en politisk fråga och det är tråkigt att vi har en högt uppsatt tjänsteman som valt att springa den politiska majoritetens ärenden med insändarinlägg som ska låtsas vara ”klargörande” men som undanhåller det mest väsentliga.

Annons

Som för övrigt borde vara föredöme och bära munskydd istället för att försöka lägga munkavle på andra.

Per Lublin

Företrädare för den politiska oppositionen som inte låter sig tystas

Annons
Annons
Annons
Annons