Annons

Insändare: Mäns våld mot kvinnor - nollvision för allas bästa!

Lördagen den 14 maj firar vi att Kvinnojouren i Kalmar fyller 40 år. Tack för att ni gör ett jobb som det offentliga inte har lyckats med. Tack för att ni skyddar, tröstar och stöttar. Tack för att ni ger trygghet till dem som behöver det som allra mest. Året runt. Tack.
Insändare • Publicerad 15 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vi vill växla upp kommunens arbete för att förebygga och bekämpa våld i hemmen”.

I 40 år har kvinnojouren i Kalmar tagit emot och hjälpt kvinnor och barn från grov våldsutsatthet. I många fall har de räddat liv och hjälpt dem att få sina liv tillbaka. Egentligen önskar vi oss ett samhälle där kvinnojourer inte behövs. Vi önskar oss ett samhälle där kvinnor får leva fredade och fria. Men så ser samhället inte ut idag. Vad utsatta kvinnor skulle vara utlämnade till utan kvinnojourerna kan vi endast spekulera i – men det ska vi inte behöva uppleva. Vi vill slå vakt om och säkra kvinnojourernas överlevnad.

När Centerkvinnorna tidigare i år gjorde ett studiebesök hos kvinnojouren i Kalmar kunde inte nog poängteras, hur viktigt det förebyggande arbetet är. De stereotypa normer våra barn matas med i sin vardag ligger till grund för hur de förväntas vara och bete sig i relationer när de växer upp.

Annons

Kvinnojourernas riksförbund, Unizon, genomför vartannat år den så kallade kvinnofridsbarometern. Sammanställningen för 2021 visar att Mörbylånga kommun gör mycket men kan bli bättre på att arbeta mer aktivt med att förändra attityder och värderingar kring genus och våld. Vi välkomnar mätningen och ser den som ett avstamp för att stärka arbetet framåt. Så sent som förra året lade vi i Centerpartiet ett förslag i Socialnämnden om ett utökat samarbete med kvinnojouren i syfte att arbeta mer förebyggande i frågor gällande våld och destruktiva normer.

Vi vill växla upp kommunens arbete för att förebygga och bekämpa våld i hemmen. För att lyckas behövs kvinnojouren och de behöver en långsiktig och trygg finansiering. Vi måste se till att de får betalt för att ta hand om de kommuninvånare som behöver deras hjälp. Det kan vi göra med ett idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt samhälleligt mål - i detta fall skydda kvinnor och barn och att bedriva förebyggande arbete mot våld i nära relationer. Kalmar och Oskarshamn har redan gått före. Tillsammans kan vi minska antalet våldsutsatta och utveckla insatser som de utsatta behöver.

Vi instämmer också i Unizons krav om att det är dags för en nollvision av mäns våld mot kvinnor - inte en kvinna till!

Malin Svedlund, Ordförande Centerkvinnorna Södra Öland, Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Emma Halme, Centerkvinnorna Södra Öland, Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Emmy Ahlstedt, Centerkvinnorna Södra Öland, Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Jessica Jämtin, Centerkvinnorna Södra Öland, Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Sofia Wermelin, Centerkvinnorna Södra Öland, Centerpartiet i Mörbylånga kommun

Annons
Annons
Annons
Annons