Annons

Insändare: Lyssna på oss bönder när framtida EU-politiken ska utformas

På gården är vintern en tid för att utvärdera och planera. När vi nu rustar för 2024 är det nödvändigt att höja blicken från vår egen verksamhet och även reflektera över den politiska miljö vi verkar i. Som lantbrukare är vi vana vid att hantera osäkerhet och risk. Trots långsiktiga planer och noggranna förberedelser är vi alltid beredda på att vädrets makter eller marknadens nyckfullhet kan kasta om förutsättningarna.
Foto: Peter Boström
Annons
Annons
Annons
Annons