Annons

Insändare: Kraftsamling krävs för att återstarta idrotten

Inom idrottsrörelsen är vi vana vid att ta i och kämpa. Ibland vinner vi matcher och tävlingar, ibland förlorar vi mot bättre motstånd. Sådan är idrotten. Det senaste året har vi, liksom hela samhället mött en motståndare som är tuffare och obehagligare än något tidigare. Pandemin har tvingat stora delar av idrotten att ställa om eller helt enkelt ta paus. I media följer vi fortfarande viss elitidrott som tävlar inför folktomma läktare, men för den, ur ett folkhälsoperspektiv viktiga bredd- och barn- och ungdomsidrotten, är situationen en helt annan.
Insändare • Publicerad 30 april 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Idrottens betydelse för ungas hälsa och psykosociala miljö är välkänd”.
”Idrottens betydelse för ungas hälsa och psykosociala miljö är välkänd”.Foto: Tomas Nyberg

Aktuell statistik visar att pandemin har slagit hårt mot barn- och ungdomsidrotten. I Småland har idrottandet minskat med hela 13 procent. De idrotter som visar störst nedgång är boxning, budo- och kampsport och brottning, men även stora lagidrotter som handboll och innebandy rapporterar stora minskningar.

Idrottens betydelse för ungas hälsa och psykosociala miljö är välkänd. Ett minskat idrottande påverkar samhället i stort. Vi känner en stor oro över vad det innebär för de barn, unga och vuxna som riskerar att inte hitta tillbaka till idrotten och dess gemenskap.

Annons

Föreningslivet och alla dess ideella ledare är avgörande för idrottsrörelsen och för samhället, men det ideella ledarskapet ska inte tas för givet. Det behöver stödjas, stimuleras och uppmuntras. Det senaste årets krassa verklighet under pandemin har medfört stora utmaningar och påfrestningar. Verksamhet och ekonomi har blivit lidande, men stöd från staten, regioner och kommun lindrar effekterna. Fortsatt stöd kommer att behövas när verksamhet på nytt ska starta.

Vår önskan är en fortsatt god dialog med Smålands kommuner och regioner kring åtgärder som underlättar för föreningsidrotten, så att vi kan fortsätta ta vårt samhällsansvar som Sveriges största folkrörelse. Försämrade föreningsekonomier kan leda till höjda medlems- och deltagaravgifter med det ovälkomna resultatet att befintliga socioekonomiskt präglade hälsoklyftor och idrottsdeltagande blir större.

Med fler än tre miljoner medlemmar i Sverige, varav cirka 300 000 i Småland, och att nio av tio barn är med i minst en idrottsförening under sin uppväxt, spelar idrottsrörelsens väg genom och ut ur pandemin roll för många. Vi vet att om vi genomför bra idrott som lockar, kommer vi att bidra till ett starkare samhälle och snabbare återhämtning. Tillsammans med kommuner och regioner vill vi kraftsamla för att stödja ledare och aktiva i våra ca. 1 800 föreningar i deras om- och nystart.

Roger Ödebrink

Ordförande i RF-SISU Småland

Rickard Strandberg

Distriktsidrottschef

Tillsammans med ordföranden i Smålands specialidrottsdistriktsförbund

Annons
Annons
Annons
Annons