Annons

Insändare: KD är för en återflytt av sexorna till mellanstadiet

Vi Kristdemokrater har samma uppfattning som tidigare och ser flera fördelar med att låta sexorna gå färdigt hela mellanstadiet innan de flyttar till en högstadieskola.
Insändare • Publicerad 14 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gärdslösa skola.
Gärdslösa skola.Foto: Arkiv

Stadier - Vår grundskola är indelad i tre stadier. 1-3, 4-6 och 7-9. Det naturliga är att man får gå klart hela mellanstadiet innan man byter skola. Det innebär att man får ett år till och hinner bli mer mogen innan man börjar högstadiet vilket skapar en ökad trygghet för både barn och föräldrar.

Betyg och Nationella prov – I årskurs sex får eleverna sina första betyg som ska spegla deras måluppfyllelse för hela mellanstadiet åk. 4-6. Det bästa är att den lärare som har haft eleven i årskurs fyra och fem också får göra nationella proven i årskurs sex och sedan stå för den samlade bedömningen när betyg ska sättas för eleven.

Annons

Rasterna – På låg och mellanstadieskolorna är det mycket lek och rörelse på rasterna. Tyvärr upphör ofta det när eleverna kommer till högstadiet. Ett samhällsproblem idag är för mycket stillasittande därför är det mycket positivt att de får ett år till med fotboll och andra aktiviteter på rasterna. Forskning visar också att rörelse främjar inlärningen.

Ekonomi - Vi betalar idag flera miljoner årligen i interkommunala avgifter. Placering av årskurs sex på en mellanstadieskola skulle kunna bidra till att minska denna kostnad eftersom en del föräldrar väljer skola utanför kommunen p.g.a att sexorna är placerade på en högstadieskola.

Kostnaden för en utbyggnad i Gärdslösa har inte endast med sexornas återflytt att göra utan många punkter som nu åtgärdas skulle behöva göras ändå. Att kommunen satsar på att bygga en förskola i egen regi i Gärdslösa istället för att hyra lokaler bör också bli billigare i längden. Det är glädjande att se att det är en ökad efterfrågan på barnomsorg och skola på östra sidan vilket gör att det känns extra bra att vi gör en satsning där.

Enligt alla undersökningar är Slottsskolan en bra högstadieskola och bör få satsa på att utveckla undervisningen för åk. 7-9. Vi gläder oss åt att det som vi Kristdemokrater hela tiden har verkat för nu ser ut att få en majoritet i fullmäktige.

Marwin Johansson , Gruppledare KD Borgholm

Madeleine Karström, Ersättare utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons