Annons

Insändare: Ja – låt oss prata sakpolitik

I Ölandsbladet 30/4 efterlyser Eva Dillner en debatt i sakfrågor – bra. Hon tar upp frågor om skattenytta, vindkraft, vaccinpass och invandring.
Insändare • Publicerad 7 maj 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Vindkraften är en nödvändig del i klimatomställningen”.
”Vindkraften är en nödvändig del i klimatomställningen”.Foto: Carin von Post

Skattenytta – självklart ska våra skattepengar användas så effektivt som möjligt. Idag granskas offentliga verksamheter löpande genom bland annat årlig revision och effektivitetsrevision (Riksrevisionen). Det stora problemet med våra skattepengar idag är att mångmiljardbelopp läcker ut ur vården, skolan och omsorgen i form av vinster till privata bolag inom skol- och vårdsektorn.

Vindkraften är en nödvändig del i klimatomställningen och kärnkraften är olönsam och gammaldags. Enligt FN:s senaste klimatrapport (april 2022) kan den globala uppvärmningen begränsas till en hanterbar nivå. Men det kräver omedelbara och genomgripande åtgärder inom alla samhällssektorer. Man kan inte drömma sig tillbaka till ”värmekraft” och beroende av fossilbränning utan inse att klimatkrisen är här och nu.

Annons

Vaccinpassen är bra och ger vaccinerade en större rörelsefrihet. Och det finns inget tvång att vaccinera sig. Men den som inte vaccinerar sig måste acceptera att man utestängs från en del sammanhang. Antivaxrörelsen är ökänd för att sprida desinformation på sociala medier och utgjorde en viktig del i Trumpmobben som stormade Kongressen i Washington förra året.

Invandringen har alltid skapat myter som sprids i konservativa och högerextrema miljöer i syfte att skapa hat och motsättningar. Och naturligtvis finns det rötägg även bland invandrare som utnyttjar systembrister och en skakig invandringspolitik. Men när Alternativ för Sverige talar om att ”en miljon måste återvandra för att rädda Sverige” är man helt fel ute. Delar av välfärden skulle i själva verket kollapsa om detta genomfördes. Sverige behöver istället öka arbetskraften för att klara de utmaningar och investeringar som krävs i klimatomställningen och återuppbyggnaden av välfärden efter pandemin. Bara inom välfärden beräknas ca 300 000 behöva anställas de närmaste fem åren.

En sakpolitisk diskussion måste grundas på fakta och sanning och inte på myter eller ”alternativa fakta” som uppfinns av nättrollen. I USA tror till exempel fortfarande en stor del av republikanerna att Trump vann valet 2020 trots alla fakta och rättsliga processer.

Peter Strand

Annons
Annons
Annons
Annons