Annons

Insändare: Inför skottpeng på skarv

För ett par hundra år sedan var storskarven i det närmaste utrotad i Sverige. Sedan dess har populationen vuxit kraftigt och utvecklingen accelererar. Resultaten för 2023 års inventering visar på en kraftig ökning av den häckande populationen av storskarv i Sverige sedan 2012. Sammanlagt räknades 74 767 bon i 224 kolonier jämfört med 40 958 bon och 169 kolonier år 2012.
Foto: Mattias Mattisson
Annons
Annons
Annons
Annons