Annons

Insändare: Inför äldremottagningar på Öland

Nästa gång du tar en promenad, lyft blicken och titta på människorna runt omkring dig. Du möter många olika människor i alla åldrar, människor som i grund och botten är som du. Vi är alla människor och vi befinner oss i olika faser i livet. Men viktigt för alla är tryggheten. Det är alla människors rättighet att känna sig trygga genom livet.
Insändare • Publicerad 23 juli 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
KD:s Nathalia Johansson ligger bakom insändaren.
KD:s Nathalia Johansson ligger bakom insändaren.

Vi har lyckan att redan känna oss mycket trygga på Öland, vilket är helt fantastiskt. Vi kristdemokrater vill bevara den här tryggheten och göra den ännu bättre. Jag vill prata om tryggheten för de äldre på vår vackra ö. Öland har en storandel äldre som är bosatta på ön.

Ölänningar som har varit med och byggt upp den här ön och många av dem har levt hela sitt liv här på ön.

Annons

Kristdemokraterna vill främja det friska, förebygga sjukdom och samtidigt avlasta sjukvården. Vi vill att de äldre på vår ö ska känna sig ännu tryggare och ha en hälso- och sjukvård som är anpassad till dem. Vårt förslag är att införa äldremottagningar på Öland, precis som det finns ungdomsmottagningar. Mottagningar där man förstår och bemöter de äldre och deras behov – en anpassad hälso- och sjukvård till de äldre. Sådana mottagningar finns redan på andra håll i landet.

På äldremottagningar kan de äldre erbjudas hälsosamtal samt en screening för att kunna fånga upp och förebygga ohälsa i god tid för att minska eventuellt lidande. Exempelvis är typ II diabetes (tidigare kallat för åldersdiabetes) vanligt bland äldre, urinvägsinfektion är också mycket vanligt. Typ II diabetes är ett klassiskt exempel som kan skapa mycket lidande och allvarlig livshotande ohälsa, genom screening på äldremottagningar kan detta förebyggas. Urinvägsinfektion som är mycket vanligt hos äldre och ofta med andra symtom hos äldre än de klassiska symtomen som gemene man känner till vilket kan skapa onödigt lidande, något som kan åtgärdas mycket enkelt och snabbt.

Generellt finns det en hel del sjukdomar som är vanligare bland äldre som ett team på en äldremottagning kan jobba med, med varje enskild individ.

Äldremottagningar är ett sätt att jobba hälsofrämjande, förebyggande och skapa ett tryggare och friskare åldrande. Det är vi i Kristdemokraterna redo för.

Nathalia Johansson

Toppkandidat för Kristdemokraterna

Regionvalet Öland

Annons
Annons
Annons
Annons