Annons

Insändare: Hyresrabatten skapar onödig osäkerhet för Kalmar läns företagare

För varje vecka som går blir läget allt mer pressat för regionens företagare. Inom vissa branscher står företagen helt utan intäkter samtidigt som räkningarna för de fasta kostnaderna fortsätter strömma in som vanligt. För de företag som inte har möjlighet att permittera medarbetare eller inte kan belåna sig ytterligare är regeringens krispaket till liten nytta. En stor fast kostnad för många företag är hyran och därför gladdes många när regeringen för över en månad sedan presenterade förslaget om en hyresnedsättning i utsatta branscher.
Publicerad 30 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Frida Boklund, regionchef Företagarna.

Förslaget gick ut på att de hyresvärdar som under perioden april, maj och juni sänker hyran med upp till 50 procent får en ersättning av staten för hälften av sänkningen. Men det finns flera problem och frågetecken kring regeringens förslag som nu efter över en månad fortfarande inte har besvarats.

För de företag som nu sett kunder och intäkter försvinna är det två saker som är viktiga för att stödet som erbjuds i krispaketen ska fungera. För det första behöver stödet vara träffsäkert och för det andra behöver det komma fram snabbt. Ju fler regler och avgränsningar och ju fler steg på vägen, desto sämre blir resultatet.

Annons

Ett stort problem med hyresrabatten är att utsatta branscher tolkas allt för snävt. Regeringen har presenterat en lista över vilka verksamheter som omfattas utifrån SNI-koder, men vi på Företagarna får dagligen samtal från företagare i länet som undrar varför inte deras verksamheter ingår, trots att de drabbats stenhårt av coronakrisen.

Ett annat problem är att utbetalningen från staten till fastighetsägarna sker i efterhand vilket kombinerat med ett visst mått av osäkerhet – om stödet inte beviljas får fastighetsägaren ta hela kostnaden – har byggt in en olycklig tröghet i stödet.

Att regeringen valde att utforma stödet som en förhandling mellan hyresvärdar och hyresgäster har skapat en situation där företagare ställs mot företagare vilket riskerar att skapa en onödig osämja. Nu måste riksdagens partier kavla upp ärmarna och istället för den är typen av ”mellanhandsstöd” införa ett direkt kostnadsstöd från staten till de företag som drabbats allra hårdast av coronakrisen, utan trubbiga gränsdragningar baserade på SNI-koder. Det borde ha presenterats redan i det första krispaketet men det är ännu inte för sent.

Vi på Företagarna vill samtidigt uppmana de hyresvärdar som har möjlighet att sänka hyrorna att göra det så att hyresgästerna ges en chans att kunna övervintra den här krisen. Inte minst länets kommuner har via sina kommunala fastighetsbolag en avgörande roll att spela för att stötta näringslivet.

Kalmar län är ett småföretagarlän där den största andelen av de kommunala skatteintäkterna kommer från de små företagen. Om de här företagen på grund av krisen inte lyckas överleva kommer det i framtiden inte heller att finnas tillräckligt med pengar att satsa på vården, skolan och omsorgen.

Frida Boklund, regionchef Företagarna Kalmar län

Pontus Lindström, näringspolitisk expert Företagarna

Annons
Annons
Annons
Annons