Annons

Insändare: Hållbar tillväxt i Borgholms kommun

Centerpartiet tror på en fortsatt stark utveckling av Borgholms kommun. De senaste fyra åren har flera viktiga steg tagits för att möjliggöra en hållbar tillväxt i hela kommunen. Vi vill lyfta fram några lyckade framtidssatsningar.
Insändare • Publicerad 26 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Åkerboskolan under uppbyggnad.
Åkerboskolan under uppbyggnad.

Ny skola i Åkerbo

Den nya majoriteten som tog vid efter valet 2018 ändrade snabbt beslutet om att renovera den gamla skolan i Åkerbo till att bygga en ny modern skola. Efter beslutet inträffade den tragiska branden där en stor del av de uttjänta skolbyggnaderna förstördes. Nu pågår för fullt bygget av framtidsskolan och till nästa årsskifte tas två av tre byggnader i drift. Moderna, fräscha och ändamålsenliga lokaler. En ny skola lockar redan barnfamiljer till norra kommundelen, enligt fastighetsmäklare aktiva i Löttorp. Att kommunen satsar på en ny skola ger framtidstro och bidrar till inflyttning. Kommande satsningar i Gärdslösa och Runsten kan ge samma effekt.

Annons

Nytt företagsområde i Rosenfors

Kommunfullmäktige antog nyligen den efterlängtade detaljplanen för expansion av företagsområdet i Rosenfors. Vi har så många duktiga entreprenörer som nu erbjuds möjlighet att utvidga sina företag. Det ges också möjlighet för nya företagare att etablera sig på Öland. På så sätt skapas ett positivt hjul; när företagen växer och blir fler - skapas nya arbetstillfällen, som ökar inflyttningen, som ger nya skatteintäkter och som i sin tur gör att kommunen kan satsa ännu mer på skolan, omsorgen, bostäder m.m.

Nya bostäder

En kommun som växer behöver nya bostäder. Det handlar om småhus, bostadsrätter men kanske framför allt om hyresrätter. Hyresrätter är utmärkt som ungas första bostad, men lika bra för äldre som tröttnat på huset och jobbet i trädgården.

I första hand är byggandet av nya bostäder upp till marknaden. Och det funkar bra för villor, fritidshus och bostadsrätter, men hyresrätter kräver en långsiktig ägare som är beredd att investera till en lägre avkastning. Här kan kommunen ta en roll. Därför har kommunen bildat ett allmännyttigt bostadsbolag, Borgholms Hem.

Borgholms Hem tar över ägandet av kommunens och Borgholm Energis cirka 100 hyresrätter. Ambitionen är offensiv, bygg 10-15 nya hyreslägenheter per år. Först på tur står Löttorp, därefter Rälla eller Runsten. I Borgholms tätort finns bättre förutsättningar för privata aktörer att bygga nytt. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av staden och Yttre hamnen. Vi ser gärna en havsnära bebyggelse med hyresrätter, bostadsrätter och egnahem samt verksamhetslokaler för att skapa en levande stadsmiljö med nya offentliga platser i form av parker och torgytor.

Borgholms kommun har goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Centerpartiet har engagemanget och viljan.

För Borgholms bästa.

Staffan Larsson, Gruppledare Centerpartiet i Borgholm

Tomas Zander, Ordförande Centerpartiet i Borgholm

Annons
Annons
Annons
Annons