Annons

Insändare: ”Ge oss för tjyvingen ny asfalt på befintlig väg”

Tack till Erland Börjesson, Isgärde för insändare om tokeriet med att stängsla in 136:an på ön, eller som det sägs i insändarna att ”smycka” ön.
Publicerad 16 april 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Våren är här, skyltningen kommer ”på köpet”.
Våren är här, skyltningen kommer ”på köpet”.

Mycket har skrivit och sagts om detta projekt och vill bibringa läsarna med den förhoppning skriven i SMHI:s remissyttrande den 30.e juni 2017. Diarienr 2017/1219/10.1:

”Det är positivt att anlägga en gång- o. cykelväg i samband med den nu aktuella ombyggnaden. Fler bilister kommer förhoppningsvis välja cykel i stället för bil som får till följd att utsläppen minskar.”

Annons

”Förhoppningsvis” var ordet sa Bill till Bull, samtidigt som bilarna i rädsla för en 100-begränsning står på i hundranitti.

De regionalt avsatta 375 miljonerna har man kommit fram skulle behöva närmare fördubblas om hela projektet skulle förverkligas. Avbeställ stolpar och vajer och använd de 375 miljonerna till denna förhoppade gång- o. cykelväg och ge oss för tjyvingen ny asfalt på befintlig väg. Det har sparats in på vägens underhåll in till den grad att det för första gången sedan jag tog körkort 1966 det nu är slitage långt under det övre slitskiktet och flera potthåll genom både detta och underliggande bärlager med risk för skador, olyckor och även liv och lem. Kan detta måhända vara Trafikverkets ”straff” mot obstinata ölänningar.

Kunde, om inte redan inbetalt, Region Kalmar Läns satsade 80 miljoner i en för tillfället ”död” flygplats dirigeras om till 136:an borde Trafikverket även ha råd med att hålla 136:an ren från övriga ”utsmyckningar” i form av ”meddelande” och ”information”, oftast illegalt utsatt, om än det ena och än det andra. Våren är här, skyltningen kommer ”på köpet”. Förra sommaren skyllde Trafikverket på kommunerna och menade att det var deras skyldighet att sanera detta träsk vilket resulterade i noll åtgärder.

Enklast vore att genom mandat uppdra åt Peab, som så föredömligt sköter öns rastplatser, att även städa av denna trafikfarliga, förfulande och nedskräpande okynnesskyltning.

Per-Ola T Nilsson

Annons
Annons
Annons
Annons