Annons

Insändare: Gårdsförsäljning gynnar inte landsbygden

Gårdsförsäljning av alkohol innebär en modell där andra aktörer än Systembolaget, det vill säga alkoholproducenter, får sälja alkohol direkt till konsumenten. Det är inte ett förslag som gynnar landsbygden som man kan tro, då den stora majoriteten av svenska alkoholtillverkare befinner sig i städer och tätorter, och förslaget innehåller inget som särskilt ska stärka landsbygden.
Insändare • Publicerad 2 juli 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vänsterpartiet vill inte ha gårdsförsäljning av alkohol.
Vänsterpartiet vill inte ha gårdsförsäljning av alkohol.Foto: pressbild

Gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle innebära ett avsteg från den systematiska och sammanhållna alkoholpolitik vi haft i Sverige under lång tid och som varit väldigt framgångsrik för folkhälsan. Idag har svenska tillverkare redan tillgång till försäljningskanaler genom Systembolaget.

Många tillverkare har dessutom påpekat att de inte stödjer ett införande av gårdsförsäljning om det sker på bekostnad av detaljhandelsmonopolet. Om Systembolaget skulle avskaffas, skulle de svenska småskaliga tillverkarna förlora en försäljningskanal som är viktigare för dem än att få sälja till besökare.

Annons

Gårdsförsäljning av öl och vin är inte en näringslivspolitisk fråga, det är ett slag mot en restriktiv alkoholpolitik som i förlängningen kan leda till ökat alkoholmissbruk. Sambandet mellan hög tillgänglighet till alkohol och ökade fall av misshandel, sjukdomar och överdödlighet är känt och välbelagt. Det gör det magstarkt att driva detta förslag på tvärs mot all den erfarenhet som visar att just låg tillgänglighet är en framgångsväg för att minska missbruket.

Att aktivt driva en återhållsam alkoholpolitik görs inte för alla de som tycker om ett glas vin på fredagskvällen, som sjunger glada sånger till nubben på kräftskivan eller skålar i bubbel på tolvslaget på nyårsafton. Det görs för alla som inte bara kan ta en öl. Och för deras familj och vänner. För dem behövs det fortfarande en ansvarsfull politik för en vara som har en stark inverkan på samhället, på folkhälsan och framför allt i enskilda människors liv.

Enligt missbruksutredningen från 2011 kostar alkohol samhället mellan 49-66 miljarder kronor årligen. Ett pris som betalas av de som drabbas av alkoholism, men även av deras anhöriga och familjer. Ett pris som också betalas av samhället. Årligen beror till exempel cirka 3 800 cancerfall på alkohol enligt Cancerfondens rapporter. Olyckor med dödlig utgång, självmord och mord ökar med en ökad alkoholkonsumtion, och forskningen visar att konsumtionen ökar i samband med ökad tillgänglighet.

De två tidigare utredningarna om gårdsförsäljning drar slutsatserna att en förändring av nuvarande försäljningssystem skulle ha avgörande effekter på svensk folkhälsa. Systembolagets publikation ger direkt råd: Behåll monopolet, öppna inte upp för alternativa försäljningsvägar som internetförsäljning eller, specifikt, gårdsförsäljning. Att följa dessa rekommendationer ger en betydligt bättre alkoholpolitik. För folkhälsan. För alla barn som växer upp med missbrukande föräldrar och alla som i dag kämpar med ett eget eller anhörigs riskbruk och missbruk. För samhället i stort.

Vänsterpartiet är tyvärr det enda partiet i regionen som säger nej till gårdsförsäljning av alkohol.

Linda Fleetwood, regionråd

Lena Granath, regionrådskandidat

Vänsterpartiet Region Kalmar län

”Det är inte ett förslag som gynnar landsbygden som man kan tro, då den stora majoriteten av svenska alkoholtillverkare befinner sig i städer och tätorter.”
Annons
Annons
Annons
Annons