Annons

Insändare: En samlad opposition för gratis trygghetslarm

Frågan om avgiftsfritt trygghetslarm för våra äldre har varit uppe för beslut ett flertal gånger under denna mandatperiod, både i form av motioner och budgetförslag. Oppositionspartierna M, FÖL, KD och SD har konsekvent röstat för avskaffandet av denna avgift, och majoritetspartierna S, C och V har lika konsekvent röstat emot.
Insändare • Publicerad 30 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Låt oss tillsammans skapa en tryggare vardag och ta ett positivt beslut för våra äldre”.
”Låt oss tillsammans skapa en tryggare vardag och ta ett positivt beslut för våra äldre”.Foto: Kenth Jönsson

När en motion om detta – från Ölandspartiet denna gång – återigen behandlades i kommunstyrelsen häromdagen var ingen förvånad att voteringen slutade med 5 ja (M, FÖL, KD, SD) och 6 nej (S, C, V). Man kan dock undra lite kring majoritetens argument emot avgiftsfritt trygghetslarm, bland annat att det inte fanns en bedömning av behovet att ta bort en avgift. Så lät det inte när majoriteten beslutade att göra kulturskolan avgiftsfri. Likaså argumentet att ”de som har råd får betala”. Vår bedömning är att de allra flesta har råd att ta del av kulturskolans utbud – det finns ju en kölista för att komma in.

Åter till trygghetslarmen. De som inte har råd då? För oppositionen är det viktigt att kostnaden inte utgör ett hinder för att få tillgång till ett trygghetslarm. Vi är också övertygade om att denna satsning kan betala sig själv genom att en tidig och adekvat insats för någon som larmar leder till minskade behandlings- och omsorgskostnader. Om man tar bort administration av betalningar från omsorgstagarna kan socialförvaltningen dessutom spara både tid och pengar.

Annons

Under press från oppositionen har majoriteten redan gått med på att halvera avgiften för trygghetslarm nästa år. Är det möjligen så att man planerar att presentera ett förslag om gratis trygghetslarm som sitt eget? Lite valfläsk kanske?

Vi hoppas så klart att ledamöterna för S, C och V kan släppa prestigen när ärendet ska avgöras i kommunfullmäktige den 15 november. Låt oss tillsammans skapa en tryggare vardag och ta ett positivt beslut för våra äldre.

Oppositionen i kommunstyrelsen,

Marcel van Luijn (M)

Carl Malgerud (M)

Torbjörn Johansson (FÖL)

Marwin Johansson (KD)

Erik Arvidsson (SD)

Annons
Annons
Annons
Annons