Annons

Insändare: Du har rätt att åldras där du hör hemma

I Mörbylånga kommun bor det cirka 4 300 personer över 65. Fler än 1 000 är över 80 år. År 2050 beräknas antalet 85-åringar och äldre fördubblas jämfört med idag. Vi behöver planera och rusta oss för att upprätthålla välfärden. Centerpartiet i Mörbylånga kommun går till val på din rättighet att få åldras där du hör hemma! Vi måste se till att det finns boendeformer som passar för äldre även utanför kommunens tätorter.
Insändare • Publicerad 14 augusti 2022 • Uppdaterad 7 september 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna-Kajsa Arnesson (C).
Anna-Kajsa Arnesson (C).Foto: Andreas Yngvesson

Att veta att den bästa tänkbara vården och omsorgen finns där vi bor när vi behöver den, att bli sedd och lyssnad på, att inte behöva vänta för länge på beslut, behandling eller operation. Det är något vi alla har rätt till, oavsett var vi lever våra liv.

Vården om äldre ska ha hög kvalitet, vara jämlik, jämställd och tillgänglig. God vård och omsorg i hela kommunen är viktigt för den enskilda människan. Alla ska ha möjlighet till ett tryggt åldrande med goda levnadsvillkor, god livskvalitet och värdighet. För omsorgstagarens och invånarens bästa vill vi skapa förutsättningar för en sammanhållen god och nära vård där alla får möjlighet att åldras där vi hör hemma.

Annons

Mörbylånga kommun ska vara en trygg plats för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Därför vill vi att finansiering av Demensteamet säkras. Hemtjänsten ska utvecklas och stärkas i hela kommunen för att säkra en ändamålsenlig vård och omsorg med hög kontinuitet. Förutsättningar för god kompetensutveckling inom vård- och omsorgsyrken ska tillgodoses då fler undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare och rehabiliteringspersonal, med flera, behövs. Centerpartiet vill även underlätta för mindre hälsocentraler på landsbygden att öppna, likt den i Södra Möckleby.

Mörbylånga kommun ska vara en plats där vi alla kan leva, bo och verka. En levande bygd där äldre ska ha tillgång till ekonomisk och social trygghet och kunna vara aktiva deltagare i samhällslivet – för seniorernas bästa.

Anna-Kajsa Arnesson (C), gruppledare

Sofia Wermelin (C), kandidat till kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons