Annons

Insändare: Din trygghet är politikens ansvar

Sverige erbjuder en hälso- och sjukvård i absolut världsklass men under de senaste åren har marknaden trängt djupt in i vården, skattepengar har gått till vinst och arbetsförhållandena har blivit allt sämre.
Insändare • Publicerad 21 augusti 2022
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Under pandemin har en utmattad vårdpersonal arbetat för högtryck och gjort allt de kunnat för att rädda liv”.
”Under pandemin har en utmattad vårdpersonal arbetat för högtryck och gjort allt de kunnat för att rädda liv”.

Privatiseringar och upphandlingar med stora vårdjättar som tar över inom primärvården och specialistsjukvården, gräddfiler via privata sjukförsäkringar och nätläkarbolag med fokus på att behandla enklare åkommor samtidigt som hyrbolag tvingar till sig dyra avtal dränerar regionerna på resurser. Aktiebolag, vars främsta omsorg är ägarnas vinster, bör inte vara tillåtna i svensk vård!

Under pandemin har en utmattad vårdpersonal arbetat för högtryck och gjort allt de kunnat för att rädda liv. De har ömsom mötts av applåder och ömsom effektiviseringskrav eftersom regionen envist drivit igenom nya besparingar. Avsaknaden av långsiktighet och planering innebär att hyrpersonal sedan hastigt tagits in när de fastanställda kollegorna blivit allt färre.

Annons

De senaste 30 åren har visat att det vi alla är med och finansierar, och som vi är beroende av inte kan lösas av marknadsmekanismer eller sönderfragmentisering. Att fortsätta förlita sig på upphandlingar, fler vårdval och ge mer makt åt marknaden är inte lösningen!

Att spara, effektivisera och driva offentlig vård som ett företag är inget som gynnar våra medarbetare, tvärtom. De får springa fortare och hålla på med administration som de inte är utbildade för. Många erfarna medarbetare har sökt sig bort från de vårdtunga akut- intensiv- och förlossningsavdelningarna när trycket blivit för tungt och kollegorna för få. Den marknadsvård som vi nu har är resultatet av två huvudsakliga systemfel – ständiga privatiseringar och felprioriteringar där resurserna gått till en svällande byråkrati, som ett resultat av olika näringslivsmodeller.

Det är nödvändigt att politiken är konsekvent! Vi kan inte med ena handen låta skattemedel flöda ut till vinstdrivande nätläkarbolagen och bemanningsbolag och med andra handen spara på verksamheterna, jaga och bötfälla patienter som inte kunnat komma till sitt inbokade möte och varje år höja priset för kollektivtrafik och tandvård.

Vi behöver ta tillbaka kontrollen över välfärden och i stället satsa på våra medarbetare, ge jämlika löner, tillmötesgår fackens och medarbetarnas krav om bättre arbetsmiljö och kortare arbetstid! Vi behöver öka grundbemanningen, ge tid för återhämtning och sammanhållen ledighet samtidigt som delaktigheten och tillitsstyrningen måste öka.

Vänsterpartiet vill att varje skattekrona ska gå dit den gör mest nytta, till dem med störst behov och det ska vara demokratiska och öppna beslut. Det som vi gemensamt betalar till ska vi gemensamt ta beslut om och gemensamt använda oss av. Våra gemensamma pengar ska inte gå till privata vinster, varken via nätläkarbolag eller bemanningsbolag. De ska gå till regionens verksamheter och regionens medarbetare. Ju mer pengar som går till andra ju mindre finns det kvar till regionens medarbetare.

Lena Granath, regionrådskandidat, Vänsterpartiet Kalmar län

Annons
Annons
Annons
Annons