Annons

Insändare: ”Det ni gör är att fördyra sophämtningen”

Till Borgholm Energi: Vi har (i ett för all del mycket trevligt kuvert!) fått en broschyr "till Dig som är avfallskund"
Publicerad 29 februari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Att ange årsavgiften i stället för avgiften per tömning är väl för att försöka dölja att vi betalar för tömning varannan vecka oberoende av om vi behöver få tunnan tömd så ofta”.
”Att ange årsavgiften i stället för avgiften per tömning är väl för att försöka dölja att vi betalar för tömning varannan vecka oberoende av om vi behöver få tunnan tömd så ofta”.Foto: Arkiv

Några reflektioner och frågor:

Jag är inte avfallskund. En kund är den som köper något - jag köper inte avfall, jag köper en renhållningstjänst. Men jag förstår vad ni menar.

Annons

Sen kommer försåtliga meningar, avsedda att lura oss att inte genomskåda att det ni gör är att fördyra sophämtningen. I synnerhet för lydiga medborgare som hittar både till återvinningsstation och till Kalleguta. ( Och har bil!)

1. "För att främja en ökad utsortering av matavfall har viktavgiften sänkts. I stället har den fasta avgiften höjts något.". Det hade varit hederligare att säga som det är: ni är för duktiga på att sortera avfall så vi måste ta betalt på annat sätt än att belöna dem som minskar mängden i soptunnan!

För ett gammalt par som är uppfostrade i den tid då det närmast var en synd att kasta mat, och lever därefter, känns det obegripligt att uppmanas att öka matavfallet.

Jag gissar att ni vänder er till dem som kanske kastar matavfall i den andra påsen också? Det måste då för att få medborgarna - och de inte alltid lika sorteringsuppfostrade sommargästerna - att lägga det som ska i soptunnan i rätt påse bli olika avgifter på den gröna påsen och den andra?

Jag tror inte att sophämtarna i så fall ska stiga ur bilen och dela upp påsarna för hand. Ska vi få nya sopkärl för att själva i förväg dela upp påsarna? Får vi dem gratis?

2. " De kunder som delar behållare betalar endast en fast avgift per hushåll." Nej fattas bara - de ska väl inte betala fler? Jag gissar att den något tvetydiga meningen ska ha betoningen på fast och inte på en? Det betyder då att två grannar som går ihop om en tunna inte ska betala någon påsavgift alls? Der är klart att det blir enklare för soptömmarna med färre tömningar. Men hur stimulerar det till att sortera bättre? (som ju anges som det moraliskt vackra motivet för avgiftsförändringen)

Jag som någon gång har skrutit om den kommun jag bor i som med sina sophämtningsavgifter stimulerar till avfallssortering!

3. Underskatta inte vår förmåga att multiplicera och dividera. Vi äldre kan både och. De yngre har ju hjälpmedel som räknar åt dem om det skulle behövas.

Att ange årsavgiften i stället för avgiften per tömning är väl för att försöka dölja att vi betalar för tömning varannan vecka oberoende av om vi behöver få tunnan tömd så ofta eller sätter ut den mera sällan? Betyder det också att hela avgiften ska betalas på en gång? (Annars blir det ju ändå utrymme för matematiska övningar.) Det finns nog innevånare i kommunen som kan tycka det blir tungt med en så stor summa på en gång.

Om vi nu kan få veta hur mycket årsavgiften höjs och påsavgifterna minskar kan vi räkna ut om det i fortsättningen lönar sig att sortera i sju fraktioner och köra så ofta till återvinningen!

Annons

Med vänlig hälsning

Anita Bråkenhielm

Köpingsvik

Annons
Annons
Annons
Annons