Annons

Insändare: Därför måste skolledare på Öland avbryta sina semestrar

Många i vårt land njuter just nu av en välbehövlig semester, inte minst personalen i skolor och förskolor. Tyvärr gäller den sköna ledigheten inte alla.
Skola • Publicerad 8 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ann-Charlotte Gavelin Rydman.
Ann-Charlotte Gavelin Rydman.Foto: Pressbild

En stor andel av Sveriges skolledare kommer att tvingas avbryta sina semestrar för att hantera akuta rekryteringsbehov. Förra sommaren gällde det så många som fyra av tio skolledare i grundskolan, och allt talar för att läget är lika illa i år.

Närmare tre av tio svenska lärare saknar behörighet i det ämne de undervisar i. I Mörbylånga kommun ligger lärarbehörigheten i grundskolan på 79 procent och i Borgholms kommun på 71 procent.

Annons

I grunden handlar lärarbristen om att Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning, det finns inga genvägar. Men för skolledarna på Öland är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.

Samtidigt har flera av Lärarförbundets undersökningar visat på en hög arbetsbelastning under pandemin. Till exempel uppger nio av tio skolledare i kommunala grundskolor att de minst någon gång i veckan behöver hoppa över lunchrasten, jobba över eller ta med sig jobbet hem.

Till det kommer att lärarna är slutkörda. Nära hälften av skolledarna ser en risk för att deras kollegor eller medarbetare ska bli sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress. En tredjedel oroar sig för att själva bli sjukskrivna.

Även om många nu fått vaccin kommer pandemin att påverka arbetsmiljön även i höst. Vad som också kommer att kvarstå är lärarbristen.

En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har 20 medarbetare. En offentligt anställd skolledare ansvarar för runt 40. Forskning visar att chefer med många medarbetare har en högre arbetsbelastning än andra chefer. På skolledarnas axlar vilar inte bara ett tungt rekryteringsansvar utan också ansvaret för en stor personalstyrka.

Läget är allvarligt – skolledarnas situation måste förbättras. Lärarförbundet Skolledare kräver:

  • Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet för att säkra goda arbetsvillkor för all personal i skolan.
  • Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att skolledare har tillräckliga förutsättningar för att klara sina uppdrag.
  • Att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöansvar så att alla skolledare får semestervila och en bra arbetssituation.

Efter nästan ett och ett halvt år av extraordinär arbetsbelastning är detta viktigare än någonsin.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

”Men för skolledarna på Öland är den ett problem att hantera här och nu. Det är de som ska försöka se till att eleverna möts av behöriga lärare efter sommarlovet.”
Ann-Charlotte Gavelin Rydman
Annons
Annons
Annons
Annons