Annons

Insändare: Åtgärder för bättre näringslivsklimat i Mörbylånga

Mörbylånga ligger i botten av Svenskt Näringslivs rankning av Sveriges kommuners företagsklimat och är sämst i länet. Enligt Moderaterna beror dåliga näringslivsklimatet på att beslutade åtgärder inte genomförs.
Näringsliv • Publicerad 7 juli 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Moderaterna Ulrik Brandén, Liv Stjärnlöf och Carl Dahlin lyfter ett antal punkter på hur näringslivsklimatet i Mörbylånga kommun kan förbättras.
Moderaterna Ulrik Brandén, Liv Stjärnlöf och Carl Dahlin lyfter ett antal punkter på hur näringslivsklimatet i Mörbylånga kommun kan förbättras.Foto: Pressbild

Mörbylånga kommun ligger i botten av Svenskt Näringslivs rankning av Sveriges kommuners företagsklimat. En anledning till det dåliga näringslivsklimatet är att beslutade åtgärder inte genomförs. Kommunen har en näringslivsstrategi som togs fram i bred politisk enighet men den genomförs inte av den politiska majoriteten (S, C och V).

Moderaterna lyfter nu därför fram ett antal åtgärder för att förbättra det lokala näringslivsklimatet. Det handlar om servicegarantier, 24-timmarsservice, utmaningsrätt, upphandlingar, lokaler till näringslivet och ett gemensamt näringslivsarbete med Borgholms kommun.

Annons

Servicegarantier är ett viktigt redskap för ett bättre näringslivsklimat med syftet att snabba upp processer, skapa trygghet, förbättra dialogen och hjälpa företagen. Att kunna ge service 24 timmar om dygnet, genom en klassisk möjlighet att logga in på Mina Sidor för att följa ärendehantering, är viktigt och något som också betonas i kommunens näringslivsstrategi.

Utmaningsrätt innebär att företag och andra aktörer har rätt att utmana kommunal verksamhet. Utgångspunkten är att privata aktörer kan utföra kommunal verksamhet på ett bättre sätt för kommunens medborgare. Detta praktiseras med framgång i exempelvis Älmhult. I näringslivsstrategin anges även att de verksamheter och tjänster som kan omfattas av utmaningsrätt ska utredas, men inget händer. Kommunen kan därutöver stötta näringslivet genom uthyrning av lokaler genom smidigare hyresavtal samt låga ingångshyror som sedan ökar i en trappstegsmodell. Dessa åtgärder kan gynna såväl nyetableringar som expansion.

Förr drevs näringslivsfrågorna gemensamt i Ölands kommunalförbund, vilket näringsidkarna upplevde positivt. Nu är vi istället en ö med två företagsklimat. Folkomröstningen sa nej till kommunsammanslagning, men det råder samsyn om ökat samarbete. Därför bör näringslivsarbetet på Öland återförenas. Men istället för ett kommunalt kontor bör arbetet drivas i ett näringslivsbolag tillsammans med Ölands näringsliv, något som ger näringslivet reellt inflytande.

Arbetet för ett bättre näringslivsklimat bör intensifieras snarast och ska präglas av transparens samt service. Kommunen måste gå från vackra ord till konkret handling och det måste ske med full insyn i vad som görs och varför det görs. Mörbylånga kommun förtjänar inte en plats i rikets bottenträsk vad gäller företagsklimat, det är vi alla överens om.

Ulrik Brandén

Liv Stjärnlöf

Carl Dahlin

Moderaterna i Mörbylånga

”Mörbylånga kommun förtjänar inte en plats i rikets bottenträsk vad gäller företagsklimat, det är vi alla överens om.”
Annons
Annons
Annons
Annons