Annons

Insändare: Akut veterinärbrist - flera åtgärder krävs!

Vi har sett den komma smygande länge – bristen på veterinärer. Det är inte lika illa överallt i Sverige men i vår region är det allvarligt och på en del håll akut, speciellt under jourtid. Det skapar en stor oro och frustration bland djurägarna och kan i förlängningen bli ett djuromsorgsproblem. Speciellt gäller detta lantbrukets djur och häst men problemet finns även för sällskapsdjur.
Insändare • Publicerad 24 oktober 2021
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Kvotering till förmån för specificerad stordjurspraktik och tidigare erfarenhet från djurskötsel med lantbrukets djur borde införas och fler utbildningsorter för delar av utbildningen övervägas”.
”Kvotering till förmån för specificerad stordjurspraktik och tidigare erfarenhet från djurskötsel med lantbrukets djur borde införas och fler utbildningsorter för delar av utbildningen övervägas”.Foto: Alexander Jensen

Jordbruksverket har uppdraget att se till att det finns tillgång till veterinärvård för sjuka djur dygnet runt årets alla dagar. Ett uppdrag man idag brister i. Många djurägare vittnar om långa väntetider eller till och med uteblivna besök när man haft sjuka djur som behövt vård och behandling.

Ingen skugga må falla på alla enskilda hårt arbetande veterinärer som gör allt i sin makt för att sjuka djur ska få vård. Men de har ofta en orimlig arbetssituation med dagens mått mätt. Tuffa jourer, en utsatt situation med ensamarbete och för den oerfarne kan det vara långt till en kollega att rådgöra med.

Annons

Tillgången på veterinär kompetens handlar också om att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete samt att ge utrymme för förebyggande djurhälsoarbete som förhindrar onödigt djurlidande och minimerar användningen av antibiotika.

På initiativ av Jordbruksverket har en statlig utredning som ska ta ett helhetsgrepp på frågan tillsatts. LRF bevakar denna utredning noga. Tillgång till veterinär service är en förutsättning för en god och hållbar livsmedelsproduktion och för att vi ska kunna uppfylla den av riksdagen beslutade livsmedelsstrategin.

Från lantbrukets horisont ser vi att en mängd olika åtgärder behöver genomlysas. Fler veterinärer behöver utbildas men det är inte den enda lösningen. Antagningsförfarandet behöver förändras så att fler som är intresserade av att arbeta med lantbrukets djur och häst utbildas. Kvotering till förmån för specificerad stordjurspraktik och tidigare erfarenhet från djurskötsel med lantbrukets djur borde införas och fler utbildningsorter för delar av utbildningen övervägas. Kanske till och med högre specialisering i utbildningen mot lantbrukets djur och häst resp. sällskapsdjur. Och sist men inte minst nya organisatoriska grepp för att kunna erbjuda våra veterinärer moderna och rimliga arbetsvillkor.

Per-Göran Sigfridsson, ledamot och ansvarig för djuromsorgsfrågor LRF Sydost

Roger Gustafsson, ordförande LRF Sydost

Annons
Annons
Annons
Annons