Annons

Halkan en dyr affär för samhället

På bara några dygn snöade delar av Sverige igen. Tåg- och busstrafik ställdes in och bilar fastnade i timslånga köer. Och fotgängare är de som vid snö- och isigt väglag drabbas av flest skador.
Publicerad 12 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fall- och halkolyckor kostar samhället stora pengar.Foto: Pernilla Rudenwall Petrie

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, halkar cirka 25 000 personer varje vinter så illa att de måste söka läkarvård. Drygt 3 000 av dessa hamnar på sjukhus. Den vanligaste skadan är en bruten eller kraftigt stukad handled, arm eller axel. Äldre är mest utsatta varav kvinnor är i majoritet.

Vinter, mörker och halka samt kommuner som snålar med snöröjning och sandning är en olycklig kombination. Studier från Väg- och Transportforskningsinstitutet visar att det finns ett tydligt samband mellan kostnaderna för vinterväghållning och kostnaderna för skador. I kommuner där det läggs små resurser på vinterväghållning är kostnaderna för fallrelaterade skador högre än i kommuner som gör satsningar. Ny forskning från Chalmers i Göteborg visar också att fyra av fem halkolyckor kan undvikas med uppvärmda gator.

Annons

Över tusen personer omkommer varje år på grund av fallolyckor, ungefär tre gånger fler än i trafiken. Och 70 000 personer skadas varje år så illa att de måste uppsöka akutvård, enligt MSB. Äldre och främst de över 80 år drabbas hårdast. Enligt preliminära uppgifter omkom 287 personer i trafikolyckor under fjolårets elva första månader. När riksdagen 1997 antog en Nollvision för trafiken omkom 541 personer. Även om 2018 blev ett mörkt år i trafikstatistiken så är ändå den kraftiga minskningen under drygt 20 års tid ett gott resultat av en uttalad Nollvision med kraftfulla förebyggande insatser.

MSB har i en rapport redovisat hur dålig kunskapen om olika typer av olycksfall är. Majoriteten svenskar tror till exempel att trafikolyckor orsakar flest dödsfall. Politiker utgör förmodligen inget undantag varför de politiska prioriteringarna torde bli därefter.

Fall- och halkolyckor är i dag ett tyst samhällsproblem. Vi vet att de inträffar men de flesta har inte klart för sig hur omfattande och allvarligt problemet är. Om inget görs lär det bli riktigt trångt på våra sjukhus framöver för de äldre blir cirka 45 000 fler varje år. Därför är det dags för politikerna att vakna upp och ta krafttag om antalet fallolyckor ska minska. 2019 måste bli året då den nya riksdagen satsar seriöst på en Nollvision även för fallolyckor. Det skulle spara många miljarder och onödigt lidande för många människor

Jöran Rubensson, tidigare ordförande i Sveriges Pensionärers Riksförbund, SPRF, och expert i utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Annons
Annons
Annons
Annons