Annons

Fult att skylla ifrån sig – väljarna har rätt att få veta

Borde inte äldre prioriteras bättre i Borgholms kommun? Den frågan ställde Erik och hans frus mormor (Ölandsbladet lördag den 7 april) till vårt kommunalråd Ilko efter att mormodern - som är 90 år och bor uppe i Böda, har långt till busshållplatsen, har allt svårare att gå och har ramlat ett par gånger - har fått avslag på ansökan om färdtjänst.
Publicerad 28 april 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Så jag ska göra vad jag kan för att sätta äldrefrågorna i fokus i den kommunala valrörelsen”, skriver Per Lublin.
”Så jag ska göra vad jag kan för att sätta äldrefrågorna i fokus i den kommunala valrörelsen”, skriver Per Lublin.Foto: Arkiv

I förra veckan kom "svar" från Ilko i Ölandsbladet, där han skyllde ifrån sig på KLT. Men Ilko har ju själv drivit igenom att lägga över ansvaret för färdtjänsten från kommunen till KLT, något som jag redan från början varit starkt kritisk emot eftersom KLT redan tidigare visat sig vara alldeles för restriktiv vid bedömning av färdtjänstbehov då man haft motsvarande uppdrag för andra kommuner i länet. Att i detta läge - som Ilko nu gör - skylla på KLT är att göra det lite väl lätt för sig. Jag har i veckan lämnat in en ny motion där jag föreslår att prövningen av ansökningar om färdtjänst ska återgå till kommunen. Med facit i hand det enda rätta.

Ilko påpekar att "det finns möjlighet" till Närtrafik för mormor. Jovisst, men närtrafik går bara vissa - mycket begränsade tider - och till exempel inte på helger. Varför ska vi börja inskränka våra äldres möjligheter att själva få avgöra när dom ska åka någonstans och hem igen? Eller ska tillställningar och socialt umgänge tvingas rätta sig efter Närtrafikens tidtabeller?

Annons

I julas lade jag in en motion (förslag) till kommunfullmäktige att samtliga kommunmedborgare från och med det år de fyller åttio ska ha automatisk rätt till färdtjänst utan någon särskilt behovsprövning. Det skulle spara både från fallolyckor, onödigt lidande och onödig kostsam byråkrati. Kommunstyrelsen med Ilko (S), Marcel (M) och Loirendal (Dåtid Öland) i spetsen - ja ja även centern - gick dessvärre emot motionen och avslogs den i kommunfullmäktige. Det visar hur lite som Ilko och kompani prioriterar de äldre. Istället prioriterar dom gärna avsaltningsverk för tresiffrigt miljonbelopp, diverse jippon och nya fina lokaler för kommunens tjänstemän.

Det allra värsta är att Ilko och kompani lyckades få igenom att den fullmäktigeberedning som har tillsatts för att "skapa Sveriges bästa äldreomsorg" i just vår kommun - och som Ilko skryter med i sin insändare - inte ska behöva redovisa sina förslag förrän efter valet i höst. Trots att det tidigare var sagt att detta skulle ske vid återkopplingsmöten redan i början av maj och med fullständig redovisning senast den 30 juni! Vilket visar att det här med ”Sveriges bästa äldreomsorg” närmast är en bluff.

Väljarna har rätt att innan valet få veta hur politikerna egentligen tänker prioritera äldreomsorgen i vår kommun. Väljarna ska inte efter valet behöva få höra att det inte finns pengar till förbättringar. Så jag ska göra vad jag kan för att sätta äldrefrågorna i fokus i den kommunala valrörelsen! Nog så viktiga i en kommun där en tredjedel av befolkningen är 65 år eller äldre och de äldre blir allt fler. För det är väl inte ättestupan som väntar?

Per Lublin

Ölandspartiet

Annons
Annons
Annons
Annons