Annons

Framtid Öland står stadigt medan Centern hoppar från tuva till tuva

Om sexornas vara eller inte vara på Slottsskolan råder det delade meningar om, det är en komplex fråga och det finns inget givet svar på vad som är rätt eller fel.
Publicerad 5 maj 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ska sjätteklassare gå på Slottsskolan  eller inte?
Ska sjätteklassare gå på Slottsskolan eller inte?Foto: Arkiv

För cirka ett år sedan var frågan uppe för beslut i kommunfullmäktige, en långdragen process som startade med ett medborgarförslag 2015. Ärendet tog två och ett halvt år från förslag till beslut. Framtid Öland och Centern var enade i frågan under hela tiden, 6:orna skulle tillbaka till mellanstadiet.

Tillsammans valde vi att sätta det pedagogiska perspektivet i första rummet. Att låta utforma kommunens skolorganisation efter läroplanen med stadieindelning utifrån Skolverkets riktlinjer som efter regeringsbeslut trädde i kraft 2018-07-01. Precis som fler skolor/kommuner valt att göra. Det medför bland annat en trygghet att få slutföra mellanstadiet, de nationella proven och slutligen få betyget satt i 6:an av samma lärare som har följt eleven under tre år. Med en tillbakablick så var det faktiskt Centern som en gång var med och beslutade om att flytta sexorna till Slottsskolan, men de kommenterade detta med “Vi är inte sämre än att vi kan ändra oss när vi ser att vi fattat fel beslut.”. Det kändes ödmjukt och bra!

Annons

Tyvärr fick vi inte med oss de andra partierna så medborgarförslaget avslogs i kommunfullmäktige. Samtliga ledamöter i Framtid Öland och Centern reserverade sig mot beslutet.

Nu har ärendet väckts till liv igen tack vare en motion från Per Lublin. Yrkandet är snarlikt det tidigare medborgarförslaget, “att årskurs 6 snarast möjligt återförs till mellanstadiet där de hör hemma.” Ärendet behandlades på senaste kommunstyrelsesammanträdet.

På mötet fick vi vetskap om att förebyggande teamet och elevhälsan flaggat för en viss oro bland de yngre eleverna på Slottsskolan. För vår del kändes det självklart att även denna gång tillstyrka motionen samt titta lite närmare på informationen om viss oro inför kommande slutgiltiga beslut i kommunfullmäktige. Men till vår förvåning (eller inte) hade Centern helt plötsligt svängt i frågan. De ville avslå med motiveringen att det inte tillkommit något nytt till ärendet (även om de inte var eniga i frågan). Lite konstigt resonemang kan vi tycka, de har ju drivit frågan så hårt tidigare, åsikten borde vara densamma?! Men det är nytt styre nu och majoriteten har helt enkelt kommit överens om att sexorna ska vara kvar på Slottsskolan. Precis som S och V ville förra gången. Ge och ta ... eller bara ge?!

Vi hoppas fortfarande att Centerns partigrupp tänker om inför det slutgiltiga beslutet i kommunfullmäktige den 20 maj och röstar för det som de faktiskt gick till val på. Att låta årskurs 6 återgå till mellanstadiet, för trygghet och närhet, enligt deras eget uttalande i Ölandsbladet 2018-08-28.

Framtid Öland

Marita Krüger Que, Maria Steen. Ledamot och ersättare i utbildningsnämden

Torbjörn Johansson, Sofie Loirendal, Tomas Lind, Annette Hemlin. Ledamöter i kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons