Annons

Förnyelse av Åkerboskolan tryggar framtiden på norra Öland

Centerpartiet vill att barnfamiljerna på norra Öland ska känna sig trygga inför framtiden. En ny skola som står i minst femtio år till med bra lärare, moderna undervisningslokaler, en säker och tillgänglig skolmiljö gör att familjer bor kvar och vågar flytta hit.
Löttorp • Publicerad 12 juli 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Riv de gamla uttjänta delarna av Åkerboskolan och bygg nytt”, anser Centerpartiet.
”Riv de gamla uttjänta delarna av Åkerboskolan och bygg nytt”, anser Centerpartiet.Foto: Carin von Post

I en insändare den 5 juli i år skriver Lennart Bohlin och Robert Nilsson ” vi vet med stöd av den noggranna besiktning som utförts är, att det inte finns några allvarliga brister ”. Häpnadsväckande slutsatser från Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lennart Bohlin och byggmästaren Robert Nilsson.

Vad står det i den utredning som de hänvisar till? Här är några utdrag ur utredningen från Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson och SWECO daterad den 22 mars 2018.

Annons

”Byggnaderna som byggdes 1967 bedöms till stora delar vara uppförda i material av god kvalité, generella fuktproblem har dock noterats i väggarna under fönstren i lektionssalarna i huvudbyggnaden. Grundläggningen till byggnaderna som uppfördes 1967 saknar helt värmeisolering, utformningen av grunderna bedöms inte möjligt att tilläggsisolera.”

”Energiförbrukningen är mycket hög i förhållande till de krav som ställs på en byggnad idag.”

”Vid en tilläggsisolering kommer en temperatursänkning att ske i yttre delen av klimatskalet, risk föreligger då att mikrobiell påväxt uppkommer på organiska material. Mikrobiell påväxt kan påverka inomhusklimatet negativt då det finns risk för att elakartade lukter och partiklar uppkommer.”

Slutsatserna från konsulterna är tydliga:

Vi bedömer att de äldre delarna från 1967 ej är ekonomiskt försvarbart att bygga om då det samtidigt medför risker för fuktproblem som är svåra att få grepp över och oförutsägbara vad det gäller hälsorisker.”

” …kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning.”

Men Framtid Ölands ”personer i sin medlemskrets med lång erfarenhet från byggbranschen” anser att det inte föreligger några allvarliga brister. Må hända hänvisar de till någon annan utredning som inte är offentlig?

Riv de gamla uttjänta delarna av Åkerboskolan och bygg nytt. Behåll kök, förskola, matsal, bibliotek, och gymnastikhallarna. En förnyelse av Åkerboskolan bör läggas ut på flera år. Vi vill ha en översyn av samtliga kommunala fastigheter. Möjliga besparingar inom hela kommunen måste tydliggöras. Hur kan kommunen spara utan att det går ut över skolan, vården, omsorgen och kvaliteten?

Får vi möjlighet att leda kommunen efter valet kommer vi att stoppa den riskfyllda renoveringen av Åkerboskolan som Framtid Öland driver.

Vi har sagt det tidigare. Medborgarna i Borgholms kommun förtjänar ett nytt ledarskap. Det visar inte minst majoritetens hantering av Åkerboskolan.

Annons

Centerpartiet i Borgholm den 9 juli 2018

Staffan Larsson, Tomas Zander, Eva Wahlgren, Ulrika Lindh, Benny Wennberg, Peder Svensson, Stig Bertilsson

Annons
Annons
Annons
Annons