Annons

Ett kulturarvsår för Kalmar län

När det kommer till kulturarv sticker vi i Sverige ut. Svenskarna ägnar sig åt kulturarvet i betydligt högre grad än Europas befolkning i genomsnitt. Det gäller även i Kalmar län.
Publicerad 21 april 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Borgholms slott, ett kulturarv att vårda.
Borgholms slott, ett kulturarv att vårda.

Kulturarvet är viktigt som källa för kunskap, bildning och upplevelser. Genom att relatera till spåren som format vårt samhälle skapar vi perspektiv på vilka vi är och det samhälle vi lever i. Inom hela EU uppmärksammas nu den potential kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. EU har därför utsett 2018 till Europaåret för kulturarv, i Sverige samordnat av Riksantikvarieämbetet.

Inför året lät EU-kommissionen göra en undersökning av européernas förhållande till kulturarv.

Annons

Den visar att Sverige inte är landet lagom. Här ägnar vi oss dubbelt så ofta som Europas genomsnitt åt kulturarvet. När Riksantikvarieämbetet tillsammans med SCB undersökte hur viktiga historiska platser är för människor i Sverige visade det sig att människor, oavsett bakgrund, i hög utsträckning är intresserade av att lära sig mer om historiska platser i sitt närområde.

Kulturarvet är alltså viktigt för oss och en betydande del av arbetet med att bevara och tillgängliggöra det utförs av frivilliga. Inte minst hembygdsrörelsen tar ett stort ansvar för kulturmiljöer och kulturhistoria. Ett av många exempel är hur Kalmar läns Hembygdsförbund och Långemåla hembygdsförening tillsammans med länsmuseet arrangerat Bötterumsmässan. En mässa om byggnadsvård, hantverk och trädgård i Bötterums hembygdspark i Kalmar.

Sveriges kulturarv är också en del av det globala kulturarvet. I Sverige har Unesco utsett 15 världsarv som vi åtagit oss att för all framtid förvalta och förmedla, liksom sju arkiv och dokument listade som världsminnen. Det handlar bland annat om arv av vetenskap, arkitektur, ekonomi, tillverkning, kommunikationer och natur. Södra Ölands odlingslandskap är unikt i sitt slag och ett av landets världsarv. Vimmerbys Astrid Lindgren har så klart givit ett ovärderligt bidrag till det svenska kulturarvet och hennes arkiv har utsetts av Unesco till ett världsminne.

Många lokala aktörer arrangerar aktiviteter under året runt om i Sverige. Mest brukar ske på Kulturarvsdagen den 7-9 september. Vi hoppas att alla tar chansen att utforska och själva bidra till det rika kulturarvet under Europaåret för kulturarv 2018.

Lars Amréus, riksantikvarie

Mats Djurberg, generalsekreterare Svenska Unescorådet

Annons
Annons
Annons
Annons