Annons

Drömmen om Kalmar län

Insändare • Publicerad 21 april 2009

Alliansregeringen har gett Kalmar län nya möjligheter för framtiden. Centerpartiet har i regeringen fått möjlighet att genomföra mycket av den politik som vi gick till val på. Det innebär att företagen fått färre regler att hantera, 8000 nya jobb har skapats i länet innan lågkonjunkturen slog till. Arbetsgivaravgifterna har sänkts och en särskild satsning har gjorts för att ge ungdomar och andra grupper bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. För Kalmar län är satsningen på infrastruktur särskilt viktig och 1 miljard kommer att satsas i länet under kommande år. Energi- och klimatpolitiken kommer att ge Kalmar län möjligheten att utvecklas som energilän.

Det är positiva möjligheter som skapats för länet – politik som gör skillnad! Men den kris som drabbat världsekonomin har drabbat Kalmar län hårt. Särskilt allvarligt är det att ungdomarna får det allt svårare på arbetsmarknaden. Krisen drabbar många områden i länet men främst är det tillverkningsindustrin inom trä och verkstadsindustrin. Glasbranschen är unik för regionen och hårt drabbad. Utvecklingen riskerar att drabba en av landets största upplevelsebranscher.

Annons

Parallellt med denna negativa arbetsmarknadssituation så fortsätter Kalmar läns befolkningsutveckling att vara negativ. Om man jämför Kalmar län med kringliggande län så hade befolkningen ökat med 1000 invånare föregående år om vi välkomnat lika många nya svenskar som Kronobergs län. Detta är en fråga som länet kan påverka på olika sätt. Tidningen Fokus rankar Sveriges kommuner när det gäller förmågan att arbeta med integrationsfrågor och ingen av länets kommuner utmärker sig för att vara särskilt framgångsrika.

Centerpartiet i Kalmar län anser att de krävs en mängd olika politiska åtgärder på olika nivåer för att lyfta länet och ge det en mer positiv utveckling.

Mångfald För att stärka länet och säkra tillgången på arbetskraft i framtiden måste länets kommuner vidta åtgärder för att öka mottagandet av invandrande till länet. Det behövs ett mer offensivt bostadsbyggande med attraktiva miljöer och ett aktivt integrationsarbete. Målet måste vara att Kalmar län under kommande år ska ta emot fler invandrande än snittet i landet.

Dynamisk arbetsmarknad För att underlätta för människor att finna nya arbeten, kompetensutveckla sig och lättare kunna ta arbeten behöver regelverken som omgärdar arbetsmarknaden bli enklare. Regeringen måste vidta åtgärder både vad gäller strukturfondernas regelverk och arbetsförmedlingens. Reglerna på arbetsmarknaden bör ses över så att inträdet underlättas och omställning underlättas. Vi menar att särskilt diskrimineringen av ungdomar måste brytas genom förändringar av LAS.

Kompetensutveckla Det behövs en stor satsning på kompetensutveckling och kompetensunderhåll. Vi menar att det behövs bättre möjligheter för företagen att kompetensutveckla sin personal. Det behövs fler Yrkeshögskoleplatser i vårt län för att säkra omställningen och skapa nya möjligheter för länets medborgare att finna nya arbeten.

Klimatomställning Alliansregeringens energi- och klimatpolitik kan ge länet 3 000 nya arbetstillfällen fram till år 2020. Det förutsätter att länets kommuner, företag och hushåll aktivt tar tillvara de möjligheter som ges. Varje kommun bör ta fram en handlingsplan för hur man ska bidra till klimatomställningen och utveckla sysselsättningen. Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar i sin tillståndsbehandling att aktivt bidra till att möjliggöra nya investeringar. För att snabba på energiomställningen bör ROT avdrag ges även till bostadsföretagen. Kommuner och landsting bör bidra genom att tidigarelägga planerade investeringar. De gröna näringarna har en särskild betydelse i Kalmar län och i en ny energi och klimatpolitik. Konkurrensförhållandena för dessa näringar måste vara likvärdiga med resten av Europa. Samtidigt som branschen måste ta tillvara de möjligheter som klimat och energiomställningen skapar.

Enklare regler I kommuner och regionala myndigheter måste regelöversyn göras och ärendehantering snabbas på så att nya investeringar och initiativ inte bromsas beroende på långsamma byråkratiska processer. På samma sätt som regeringen minskar regelbördan bör kommuner och regionala myndigheter underlätta företagandet och minska sin regelbörda.

Vi är övertygade om att Kalmar län har goda möjligheter att utvecklas och med de idéer och förslag vi nu presenterar är vi övertygade om att Kalmar län återigen kan bli ett växande län igen. Med större mångfald och klimatsmart utveckling och en mer dynamiskt arbetsmarknad blir Kalmar län en tillväxtregion.

Ann Petersson,

distriktsordförande

Annons

för Centerpartiet i Kalmar län

Leif Larsson, ordförande för Regionförbundet

i Kalmar län (C)

Christer Jonsson,

Landstingsråd (C)

Så här jobbar Ölandsbladet med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons