Annons

Centerpartiet vill satsa på Åkerboskolan

Det politiska käbblet mellan de styrande partierna fortsätter. Sprickan inom majoriteten är tydlig. Framtiden för Åkerboskolan känns osäker. Föräldrar, skolbarn och personal är säkert förvirrade av alla turer. En förvirring som kan leda till otrygghet för de som bor och verkar på norra Öland. Kan vi bo kvar? Vågar vi flytta hit?
Publicerad 9 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Borgholms kommun förtjänar ett nytt ledarskap. Det visar inte minst hanteringen av Åkerboskolan”, anser Centerpartiet.
”Borgholms kommun förtjänar ett nytt ledarskap. Det visar inte minst hanteringen av Åkerboskolan”, anser Centerpartiet.Foto: Carin von Post

Centerpartiet vill satsa på skolorna och barnen. Riv de gamla uttjänta delarna av Åkerboskolan och bygg nytt. Behåll kök, förskola, matsal, bibliotek, och gymnastikhallarna.

Kommunen uppdrog åt en omvittnat skicklig ingenjörsbyrå att utreda Åkerboskolans status. I slutrapporten beskrivs alla byggnader från 1967 som utslitna. Det förekommer fuktskador, golven är oisolerade, många fönster är i dåligt skick, de tekniska systemen undermåliga, dagens krav på tillgänglighet och energiprestanda uppfylls ej. Efter femtio år är husen med råge passerat sina bäst-före-datum. Renovering bedöms inte vettigt, enligt, konsulterna.

Annons

Men alla hus är inte dåliga. Åkerbohallen och Biblioteket är i gott skick med kräver visst underhåll. Köket är bra men översvämningsskydd för källaren behövs. Intilliggande matsal kan vara kvar efter några åtgärder. Förskolan kan renoveras till acceptabel standard.

Med utgångspunkt från den objektiva utredningen anser Centerpartiet att det bästa förslaget är att riva de uttjänta byggnaderna från 1967 och bygga nytt. Kök, matsal, gymnastikhallarna och förskolan renoveras och behålls.

Åkerboskolan förnyas och barnen får nya moderna skolsalar. Barnfamiljer vet att skolan kommer vara kvar. Tryggheten att ha en bra funktionell skola med skickliga lärare är mycket viktig för norra Öland. Framtid Öland som säger sig värna om kommunens norra delar, säger nej till en nyutveckling av Åkerboskolan. Man accepterar inte ingenjörsbyråns genomarbetade utredning, utan gör en egen hemlig utredning. I en protokollsanteckning från Kommunstyrelsen framförs följande ”Vi i Framtid Öland har tillsammans med erfarna personer inom vårt parti med stor erfarenhet från byggbranschen gått igenom handlingarna och efter det förordar vi en renovering i etapper då detta i dagsläget ser ut som den mest ekonomiska lösningen.”

Tvärtemot den objektiva offentliga utredningen. Är det rimligt att ha egna ej namngivna utredare och utredningar som inte offentliggörs inför ett politiskt beslut? Varför vill Framtid Öland behålla oisolerade golv och satsa på en riskfylld och osäker ombyggnad framför en mer säker nybyggnad? Man blir lite fundersam…

En förnyelse av Åkerboskolan måste läggas ut på flera år. På så sätt kan kommunen investera utan att ta nya lån. En investering på kanske närmare 100 miljoner kronor är ett problem. Vi vill ha en översyn av samtliga kommunala fastigheter. Vad är viktigt att behålla? Hur ser underhållsbehovet ut? Vilka fastigheter kan säljas? Vår bedömning är att kommunen kan frigöra en del pengar genom försäljning. Dessutom behövs en underhållsplan som gör att kommunen inte samlar på sig ett stort underhållsbehov i sina hus, som äventyrar ekonomin i framtiden.

Möjliga besparingar inom hela kommunen måste tydliggöras. Hur kan vi bli effektivare utan att det går ut över skolan, vården, omsorgen och kvaliteten i den kommunala servicen? Vår bedömning är att det går att spara. Vi är beredda att ta det ansvaret i Borgholms kommun.

Centerpartiet anser att så här stora investeringsbeslut skall tas i kommunfullmäktige. Gör om och gör rätt. Riv upp beslutet i kommunstyrelsen och ta upp ärendet kommunfullmäktige.

Vi har sagt det tidigare. Men det tål att upprepas. Borgholms kommun förtjänar ett nytt ledarskap. Det visar inte minst hanteringen av Åkerboskolan.

Centerpartiet i Borgholm den 6 juni 2018

Staffan Larsson

Annons

Tomas Zander

Eva Wahlgren

Ulrika Lindh

Benny Wennberg

Peder Svensson

Stig Bertilsson

Annons
Annons
Annons
Annons