Annons

Bakgrunden till beslutet om Åkerboskolan ombyggnation

Man kanske funderar över varför vi i Framtid Öland är så ihärdiga till att förorda ett ombyggnadsalternativ för Åkerboskolan när det i underlagen kan tolkas som att det är samma kostnad för en nybyggnation som en ombyggnation …
Publicerad 5 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Hur gärna vi än skulle vilja kan vi inte hitta det investeringsutrymmet för nybyggnation under de närmaste åren”, skriver företrädare för Framtid Öland.
”Hur gärna vi än skulle vilja kan vi inte hitta det investeringsutrymmet för nybyggnation under de närmaste åren”, skriver företrädare för Framtid Öland.Foto: Arkiv

Vill vi poängtera att de kalkyler som redovisats är grova uppskattningar. På mötet framkom att en ombyggnation utan rivningar skulle kunna landa runt 70 miljoner. De sakkunniga vi rådfrågat har gissat på en lägre kostnad. Exakt var vi hamnar vet vi den dagen vi upphandlat (ombyggnation ca 10-15 tkr/kvm, nybyggnation ca 25-30 tkr/kvm).

Vi vill lyfta följande aspekter:

Annons

• Det finns risker med projektet, inte minst ekonomiskt. Hur gärna vi än skulle vilja kan vi inte hitta det investeringsutrymmet för nybyggnation under de närmaste åren, inte ens om vi ska avstå alla andra planerade investeringar.

• Det är möjligt att göra en ny skola i befintlig stomme. Planlösningen är möjlig att förändra, det går att göra en tillgänglig, välkomnande och ändamålsenlig skola även med en ombyggnation. Skolans konstruktion tillåter att man kan minska på ytan men ändå bygga fler grupprum efter önskemål från lärarna.

• Argumentet att det är för små och oskyddade toaletter går att lösa. De kan byggas om och byggas på andra platser i byggnaden.

• Vi vill också belysa att statusrapporten av Åkerboskolan är tolkningsbar. Våra sakkunniga belyste det och tog även kontakt med de som utfört statusbesiktningen. Den bild som visades på kommunstyrelsen är inte den bild vi i Framtid Öland har fått.

• I de tekniska delarna finns det brister på grund av tidens gång och eftersatt underhåll. Självklart var det en annan byggteknik 1969 mot den som är idag. Men skolan byggdes med väldigt hög kvalitet, det är extremt lite fuktskador och byggnaden har därför stått sig väldigt bra med tanke på ålder och eftersatt underhåll.

• Kulvertlösningen som innehåller VVS/el/etc bedöms som en risk att ha kvar och ur en arbetsmiljösynpunkt fungerar den inte idag. Men det finns lösningar, en kulvert kan göras utanför fastigheten.

• Vi anser det vara ett resursslöseri att riva jämfört med att bevara och förnya.

•Lokalerna har hög uppvärmningskostnad. En fastighet som Åkerboskolan kan ej fullt ut nå dagens BBR-krav för energiförbrukning om 65 kWh/m2 men det går att halvera förbrukningen till ca 100 kWh/m2. (Rekommendationen idag är ca 50 kWh/m2). Det finns kompensationsåtgärder som exempelvis luft-vattenvärmepumpar, solceller/ solpaneler och solfångare. (Sedan bör man fundera på nyttjandet av fjärrvärmeverket som byggdes för Åkerbohemmet och Åkerboskolans uppvärmning).

• En nybyggnation ligger tidsmässigt 2 år bort för byggstart. Renoveringens projektering kan starta nu.

• I förstudien (Tengboms ombyggnadsalternativ) har man inte tagit hänsyn till alla förutsättningar. Komplettering och optimering krävs.

Annons

Vi är alltså fullt medvetna om de brister skolan har, men måste också se till dess potential då vi inte har ekonomi för en nybyggnation. Vi tror inte att det här blir ett lätt jobb men med en samverkansgrupp av olika expertiser tror vi på att det här blir den mest konstruktiva, ekonomiska och långsiktiga lösningen. Annars hade vi inte röstat som vi gjorde.

Framtid Öland genom Sofie Loirendal och Annette Hemlin

Annons
Annons
Annons
Annons