Annons

Att renovera Åkerboskolan kommer att kosta mer

Vi Socialdemokrater väljer ett långsiktigt och hållbart alternativ för Åkerboskolan
Publicerad 26 juni 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Socialdemokraterna Ilko Corkovic och Joel Schäfer står fast vid att en nybyggnation av Åkerboskolan blir billigare i längden än att renovera.
Socialdemokraterna Ilko Corkovic och Joel Schäfer står fast vid att en nybyggnation av Åkerboskolan blir billigare i längden än att renovera.Foto: Carin von Post

Vi Socialdemokrater väljer ett långsiktigt och hållbart alternativ för Åkerboskolan

Vi Socialdemokrater bygger vårt ställningstagande på Ingenjörsfirman M. Gustafsson AB utredning och rekommendationer som de kommit fram tillsammans med vår fastighetsavdelning. Vi har ingen annan information i ärendet än det som presenterades i rapporteren och på kommunstyrelsens sammanträde i maj. Vårt ställningstagande baseras på två expertutlåtande som har rekommenderat att stora delar av huvudbyggnaden inte ska renoveras. I slutrapporten rekommenderas följande: "Det kan ej anses vara ekonomiskt försvarbart att genomföra ombyggnad av de lokaler som är byggda 1967 och som kommer att medföra väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder för att uppnå dagens byggnadskrav enligt nuvarande bygglagstiftning". Dessutom är ombyggnationsalternativet förenat med stora risker för framtida fukt- och miljöproblem vilket kan leda till hälsoproblem för våra barn och personal.

Annons

Det är Framtid Öland och andra partier som röstat för renoveringsalternativet som bör presentera sitt underlag som ligger till grund för deras ställningstagande. På vilket underlag fattade ni ert beslut?

Uppskattade kostnader för de olika alternativen är ca 70 mkr för Framtid Ölands renoveringsalternativ och ca 90 mkr för nybyggnationsalternativ som vi förespråkar. Vid ett renoveringsalternativ tillkommer kostnad för ersättningslokaler (evakueringskostnad) på ca 5-10 miljoner vilket inte behövs vid nybyggnationsalternativ. Utifrån detta kan vi konstatera att kostnadsskillnaderna mellan alternativen är små och dessutom är renoveringsalternativet förenlig med stora risker och högre energikostand på ca 400-500 tkr per år.

Renoveringsalternativet kommer förmodligen kosta mycket mer i slutändan och det är inte uteslutet att vi måste göra ännu större åtgärder vilket kan kosta mycket mer. Detta är inte en god ekonomisk hushållning av våra gemensamma skattemedel. Åkerboskolan är den viktigaste investeringen som är möjligt att dela upp i flera etapper. Idag har vi en god betalningsförmåga både på kort och långt sikt. Likviditetsprognosen vid årets slut är 57 mkr. Dessutom har vi en fordran på Migrationsverket på 31mkr vilket stärker likvideten ytterligare. Framtid Öland har inte tagit hänsyn till utgående balans på likvida medel på ca 87 mkr som vi har i kassan vid årets utgång vilket betyder att vi inte behöver låna till investeringen för Åkerboskolan. Vid nybyggnation utgår statsbidrag för energieffektiviseringar vilket kommer sänka den totala kostnaden för nybyggnadsalternativet.

För oss socialdemokrater är långsiktigheten viktig och det enda rätta är att satsa på nybyggnation enligt professionens bedömning. Vi ska ge våra barn den bästa studiemiljön eftersom de är norra Ölands framtid. Vi tror på norra Öland och vårt alternativ andas visioner och framtidstro.

Ilko Corkovic (S), Joel Schäfer (S)

Annons
Annons
Annons
Annons