Annons

Återupprätta föräldrarnas ansvar

Brottsförbygganderådet (BRÅ) har kommit med nya siffror som bekräftar att personrån mot barn ökar kraftigt. Ofta är barn under 15 år inblandade bland förövarna. Rånen organiseras ofta i form att ett antal förövare omringar ett barn och rånar telefon, bankkort, kläder med mera.
Publicerad 25 januari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Frågan är därför, om inte reglerna för straffpåföljderna bör ändras på så sätt, att straff för minderåriga barn utmäts i form av samhällstjänst och dagsböter, samt att föräldrarna åläggs att betala dagsböterna samt ersättning för de skador barnen orsakar”.
”Frågan är därför, om inte reglerna för straffpåföljderna bör ändras på så sätt, att straff för minderåriga barn utmäts i form av samhällstjänst och dagsböter, samt att föräldrarna åläggs att betala dagsböterna samt ersättning för de skador barnen orsakar”.

FN:s barnkonvention, som numera från den 1 januari är intagen i den svenska lagboken, ligger till grund för Riksåklagarens nya riktlinjer för frihetsberövande av unga misstänkta (15 – 17 år) att barn skall frihetsberövas ”som en sista utväg och för kortast möjliga tid”. Dessutom fungerar inte SIS och LVU hemmen samt HVB placeringarna särskilt tillfredställande. Barn släpps som regel omgående ut i samhället efter ett kortvarigt förhör hos polisen.

Men det är otroligt viktigt att samhället tar sig an detta problem, eftersom dessa brott i ungdomsåren ofta resulterar i en senare brottskarriär.

Annons

Politikerna talar idag ofta om skärpta straff och borttagande av straffrabatter, vilket kan hjälpa mot äldre personer men knappast mot förövare i form av barn.

Min personliga åsikt är att vi måste återupprätta föräldrarnas ansvar i dessa frågor. Det är ju trots allt föräldrarna, som har ansvar för sina barn tills myndighetsåldern inträffat. Frågan är därför, om inte reglerna för straffpåföljderna bör ändras på så sätt, att straff för minderåriga barn utmäts i form av samhällstjänst och dagsböter, samt att föräldrarna åläggs att betala dagsböterna samt ersättning för de skador barnen orsakar. På så sätt motiveras föräldrarna att i större utsträckning medverka till att barnen avstår brott, eftersom det påverkar familjens ekonomi som i slutändan även träffar barnen.

Kurt Sjölund

Annons
Annons
Annons
Annons