Annons

Ännu en gång - hur har vi det med “Trygga barn växer här”?

Genom lokalmedia och lösa rykten läser/hör vi om att utbildningsförvaltningens stab ska flytta in på Slottsskolan som ett led i förvaltningens besparingsåtgärder. Och för att möjliggöra detta ska då elevhälsan flytta på sig.
Publicerad 19 januari 2020
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flytten av utbildningsförvaltningens stab från A-huset har lett till många frågor.
Flytten av utbildningsförvaltningens stab från A-huset har lett till många frågor.Foto: Arkiv

Elevhälsan är idag placerad på ett sådant sätt att en elev kan gå dit utan att skylta med det inför övriga. Den integriteten är viktigt och måste prioriteras vid en eventuell flytt. Vi ska minnas att numera är Barnkonventionen lag och enligt den SKA det “ i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” Och vi funderar på om man verkligen gör det just nu.

Vi säger inget om att staben flyttar till Slottsskolan. Men om det sker på bekostnad av elevernas välmående får man allt lov att tänka till. Finns det någon annan lokal för staben på Slottsskolan? Viktoriaskolan? Köpings skola? Rälla skola? Ölands gymnasium? Eller på nya Åkerboskolan när den är färdig?

Annons

Vi kan förstå om ni på förvaltningen som berörs tycker att dessa förslag låter mindre bra. Men det är inget mot vad vi tycker om de förslag som vi hittills har hört om ny placeringen för elevhälsan. Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar ökar. Enligt Folkhälsomyndigheten är det troligt att brister i skolans funktion har bidragit till den ökningen. Låt oss oss få ett stopp på det!

Detta är inget politiskt beslut men vi är inte bara politiker, vi är även vanliga medborgare som värnar om våra barn och ungdomars bästa. Så snälla, tänk rätt och prioritera de ungas välmående!

Framtid Öland

Torbjörn Johansson, Tomas Lind, Annette Hemlin, Lennart Bohlin, Jeanette Thygesen, Mats

Ohlsson - kommunfullmäktige

Marita Krüger Que, Maria Steen - utbildningsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons