Annons

Alla som är kvar här behövs

Det låg en valbroschyr i brevlådan från en SD-politiker som de egna inte vill ha med i riksdagen. Som skäl har angivits att han inte "kommunicerar partiets budskap" på rätt sätt. Nu hoppas han på tillräckligt många kryss för att åter ta plats i Stockholm.
Publicerad 21 juli 2018
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Bland mina många nyanlända vänner vet jag faktiskt ingen familj där idag inte minst en familjemedlem arbetar”, skriver Kim Teleman.
”Bland mina många nyanlända vänner vet jag faktiskt ingen familj där idag inte minst en familjemedlem arbetar”, skriver Kim Teleman.Foto: Arkiv

Det är knappast förvånande att hans huvudbudskap är att Borgholm måste ta emot färre invandrare. För att visa detta redovisar han statistik över antalet inrikes respektive utrikes födda i kommunen. Samtidigt som den ena gruppen minskar ökar den andra. Borgholm hade förra året 10 857 invånare varav 1 148 var födda i annat land.

Det är ingen nyhet att Borgholms "ursprungsbefolkning" minskar. Vi är en kommun med en mycket stor andel äldre. De som flyttar är de yngre som av olika anledningar inte hittar jobb inom kommunens gränser efter att ha satsat på olika typer av eftergymnasial utbildning. Det här skapar på sikt problem för kommunen. Ganska snart går den stora grupp kvinnor som bär upp äldreomsorgen i pension. De måste ersättas. Detta är bara ett av flera exempel på att Öland och Borgholm ganska snart riskerar att stå inför en arbetskraftsbrist. Vi måste med andra ord ta väl hand om de som vill bosätta sig här för att börja jobba.

Annons

När man läser valbroschyren får man lätt uppfattningen att alla dessa 1 148 som är bosatta i Borgholm har kommit hit för att dra nytta av våra förmåner. I själva verket kommer många från övriga nordiska länder, från övriga EU och världen i övrigt. Totalt 480 vuxna och barn kommer Asien, varav den största gruppen - 275 personer - anlänt hit från det krigsdrabbade Syrien. Av dessa är ett stort antal redan i arbete. Inte bara på Öland utan i landet i övrigt har man noterat att de senast nyanlända hittar jobb mycket snabbare än tidigare. Här vore det intressant med färsk lokal statistik! Bland mina många nyanlända vänner vet jag faktiskt ingen familj där idag inte minst en familjemedlem arbetar. Jag är imponerad av all arbetsvilja och önskan att lära känna Sverige och svenskarna. Och just här på Öland har de mött vänliga människor som insett hur lika vi ändå är. Och som förstått att hjälpa människor som förlorat allt på grund av krig.

Inledningsvis - men inte längre! - var Borgholm en av de kommuner som i det akuta läget fick ta emot flest flyktingar i förhållande till invånarantalet. Tomma semesterboenden användes i ett övergångsskede. Därav de höga ersättningarna från staten för att kompensera kommunen. I första hand handlade det om kostnader för utbildning och för omhändertagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Trots denna tillfälliga anspänning har Borgholms skolor placerat sig mycket högt i den nationella rankingen. Jämfört med storstan har vi dessutom all anledning att känna tacksamhet över vår äldeomsorg.

Den som idag säger att han vill förändra migrationspolitiken kraftigt verkar inte ha noterat att den redan har förändrats. Eller handlar det om något helt annat som definitivt inte ligger i linje med den svenska folksjälen? SDs förra ungdomsförbund talar om deportationer av människor som anlänt hit efter 1980, livligt påhejade av kommunpolitiker från SD i Borgholm. Budskapet ligger väldigt nära Nordiska Motståndsrörelsens. Bevare oss för sådant!

Kim Teleman, Löttorp

Annons
Annons
Annons
Annons