Annons

All makt åt S och C på Öland!

Det blir mer och mer tydligt att makten framför allt gäller för majoritetspartierna i de båda ölandskommunerna.
Publicerad 7 februari 2019
Detta är en insändare i Ölandsbladet. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Matilda Wärenfalk (S) blev 2:e vice ordförande i Ölands kommunalförbund, något som Henrik Yngvesson (M) inte anser är rätt.
Matilda Wärenfalk (S) blev 2:e vice ordförande i Ölands kommunalförbund, något som Henrik Yngvesson (M) inte anser är rätt.Foto: Malin Edeborg

På Ölands kommunalförbunds möte den 18:e januari skulle ett nytt presidium väljas, en ordförande från Borgholms kommun, samt två viceordföranden från Mörbylånga kommun. Att Ilko Corkovic (S) utsågs som ordförande var inget konstigt i sig, men när posterna skulle tillsättas från Mörbylånga kommun så utelämnades oppositionen helt. Istället valdes Anna-Kajsa Arnesson (C) som 1:e vice ordförande och Matilda Wärenfalk (S) som 2:e vice ordförande. Detta efter votering där oppositionsföreträdaren Henrik Yngvesson (M) föreslagits till 2:e vice ordförande.

Tidigare mandatperioder har det funnits en överenskommelse att den kommun som tillsatt de båda vice ordförandeposterna fördelat dessa mellan majoritet och opposition, till exempel mandatperioden 2010-2014 där bland annat Ilko valdes som 2:e vice efter att Lisbeth Lennartsson (C) blivit 1:e vice. Denna överenskommelse bröts tyvärr för fyra år sen då Borgholm tillsatte två personer från majoriteten, och det fortsätter tyvärr även denna mandatperiod

Annons

Vi finner det ytterst beklagligt att majoritetspartierna S och C inte ger oppositionen möjlighet att agera i arbetsutskottet annat än genom ersättarposter, ersättare som inte ens har närvarorätt annat än vid en ordinaries ledamots förhinder. Hade direktionen fungerat som alla övriga demokratiska församlingar så hade kommunallagen säkerställt att oppositionen fått ta del av en vice ordförandepost.

Vi i oppositionen anser att det borde förtydligas genom en förändring i kommunalförbundets förbundsordning att ersättarna ges möjlighet att närvara vid arbetsutskottets sammanträden, samt att det blir en demokratisk fördelning av posterna inom presidiet och arbetsutskottet senast efter valet 2022.

Henrik Yngvesson (M)

Nina Åkesson Nylander (KD)

Liv Stjärnlöf (M)

Marcel van Luijn (M)

Torbjörn Johansson (FÖL)

Marwin Johansson (KD)

Annons
Annons
Annons
Annons