Annons

Apostladagen

Så heter kommande söndag i kyrkans kalender, och när vi hör ordet apostel går nog mångas tankar till Jesu tolv lärjungar, Paulus och några till. Apostel kan översättas med sändebud, och syfta på dem som har blivit kallade till att vara Guds sändebud.
Annons
Annons
Annons
Annons