Artiklar om lindby

Pionjärerna i den ursprungliga studiecirkeln. Sittande från vänster: Ingrid Andersson och Mainy Ekberg. Andra raden från vänster: Solveig Engarås, Roger Larsson, Margaretha Berneke, Britta Svensson och Lars Sjöqvist. Tredje raden från vänster: Bo Ekberg, Lars-Erik Andersson, Arne Andersson, Gunnel Andersson, Gudrun Dahlberg Axelson och Thorsten Nilsson.
Öland ÖB 28 mars

Kulturgruppen i Gärdslösa firade stolt 10-årsjubileum

Vad sägs nämligen om att gruppen på denna korta tid givit ut hela fyra böcker om sex av socknens byar på...