Turistguiden

  • En av de minsta kyrkorna på Öland. Den uppfördes ursprungligen som en absidkyrka på 1100-talet, möjligen något tidigare. Hundra år senare byggdes den om till en försvarskyrka för socknens invånare. Det är den kyrka som ligger längst norrut på Öland. Vilken kyrka? 1. Böda. X. Källa. 2. Persnäs.
    Foto:

  • Jocke Granholm är en av dem som har hand om barnguidningarna på Ottenby i sommar. Han pratar med barnen om fåglar, om fyren, om sälarna och mycket annat.
    Foto: