Isgärde
De som överklagar detaljplanen för Isgärdes sju nya tomter, lägger störst vikt vid vägdragningen. Bland åsikterna nämns att tillfartsvägen till det nya området bör dras från Ispeuddevägen, och inte från Bertil Palms väg (se illustration).
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant