Smutsiga brister på restaurang

Mörbylånga kommun Artikeln publicerades
Bilden är från ett annat sammanhang.
Foto:Livsmedelsverket.
Bilden är från ett annat sammanhang.

Oklara rutiner för personlig hygien, dåligt rengjorda ytor och redskap till matlagningen.

Restaurangen i Mörbylånga kommun har mycket att åtgärda.

I mitten av februari gjorde kommunens livsmedelsinspektör en oanmäld inspektion på restaurangen. Inspektionen omfattade åtta punkter och på sju av punkterna förekom avvikelser.

Enligt inspektionens protokoll är lokalen trång och svårarbetad. Vidare är ytorna i dåligt skick, svåra att hålla rena och därmed även dåligt rengjorda. Städmaterialet har ingen egen förvaring utan förvaras på toaletten, vilket gör att det kan förorenas av bakterier och virus som förs med ut i köket.

Inspektören konstaterade också att personalen har oklara rutiner för handtvätt, handskar samt spridning av bakterier, virus och sjukdom. All personal verkar inte heller var informerade av vilka rutiner som gäller vid handtvätt och handskar, eller rengöring och hantering av redskap som kommer i kontakt med livsmedel.

Även förvaringen av livsmedel kontrollerades, och det visade sig att stekt gyros- och kebabkött läggs i kantiner där kallt kött redan förvaras. En sådan hantering gör att kylprocessen bryts, vilket gör att förvaringen av köttet sker i en osäker temperatur. Det kan i sin tur leda till att hälsofara uppstår.

Likaså har restaurangen otydliga rutiner för nedkylning av köttfärssås. Snabb nedkylning är viktig ”för att förhindra tillväxt eller patogena mikroorganismer och/eller toxinbildning”, skriver kommunens inspektör och tillägger mot slutet av stycket att det inte är lämpligt att förvara livsmedel i återanvända engångsförpackningar.

Köttfärssåsen förvaras dessutom i återanvända plastburkar. Inspektören skriver i sitt protokoll att behållare för förvaring av livsmedel ska vara godkända för kontakt med livsmedel.

”De allra flesta plastförpackningar som redan har kommit i kontakt med livsmedel när de köps, exempelvis glassförpackningar, sylthinkar eller kesoburkar, är inte avsedda för återanvändning och sannolikt inte kontrollerade”, skriver inspektören.

Den punkt som restaurangen uppfyllde, handlade om bekämpning av skadedjur.

Miljöförvaltningen ska göra en uppföljning på restaurangen någon gång efter den 13 mars. Restaurangen är under ombyggnation och livsmedelsinspektören tror därför att flera av bristerna kan åtgärdas när lokalerna renoveras.